Anmälan om ibruktagande av fordon – Fordon som avses bli registrerat i Finland (1220r)

Med blanketten gör man en anmälan om skattefri användning av ett fordon i Finland med undantag av demofordon. Anmälan ska göras innan fordonet tas i bruk. 

Elektroniska tjänster för bilbeskattning

Anmälan om ibruktagande

Ansökan kan skickas per post under adress:

Skatteförvaltningen, PB 4 95410 Torneå