Ansökan om källskattekort eller skattekort – Person som flyttar till eller bor utomlands (6207a)

På denna blankett kan en person som flyttar eller bor utomlands ansöka om källskattekort eller skattekort exempelvis för pension från Finland.

Deklarera i MinSkatt

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.