Ansökan om källskattekort eller skattekort – Person som flyttar till eller bor utomlands (6207a)

Person som flyttar till utlandet eller bor utomlands använder denna blankett för att ansöka om källskattekort eller skattekort.

Blanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå som helst. Blanketten kan också
postas.