Ansökan om källskattekort eller skattekort – Person som flyttar till eller bor utomlands (6207a)

På denna blankett kan en person som flyttar eller bor utomlands ansöka om källskattekort eller skattekort exempelvis för pension från Finland.

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.