Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Ansökan om källskattekort eller skattekort – Person som flyttar till eller bor utomlands (6207a)

På denna blankett kan en person som flyttar eller bor utomlands ansöka om källskattekort eller skattekort exempelvis för pension från Finland.

Deklarera i MinSkatt

Blankettens returadress finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2022