Pension från Finland till Portugal

Personer som är bosatta i Portugal betalar från och med ingången av 2019 skatt till Finland på pensioner som betalas från Finland.

Finland har sagt upp det skatteavtal mellan Finland och Portugal som är från 1970 och tillämpningen av avtalet upphörde 31.12.2018. Det nya avtalet som undertecknades 2016 har godkänts i Finland men skatteavtalet godkändes inte i Portugal inom utsatt tid. Sålunda finns det inget skatteavtal mellan Finland och Portugal från och med 1.1.2019.

Då det inte finns något skatteavtal, begränsar skatteavtalet inte Finlands beskattningsrätt, varför du ska betala skatt till Finland på en pension som du får från Finland.

Läs mer om pensionsinkomster från Finland i avsnitt 6.2 Pension från Finland i anvisningen Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer.

Du betalar skatt till Finland och Portugal

Om du betalar skatt på din pension också i Portugal, ansök om undanröjandet av dubbelbeskattningen av din finska pension hos den portugisiske skattemyndigheten. Skatterna som du betalat på din finska pension till Portugal kan inte beaktas vid beskattningen i Finland.

Skattekorten 2021

Du får besked om skattekortet per post i december–januari. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Vi skickar uppgiften om skattesatsen också till pensionsbetalaren. Skattekortet är i kraft från och med 1.2.2021.

Om du äger en aktielägenhet i Finland kan du läsa mer om hur: