Inkomster och avdrag

Beskattningsbara inkomster indelas i förvärvs- och kapitalinkomster

Kapitalinkomster är inkomster från tillgångar, t.ex. överlåtelsevinster, dividender och hyresinkomster. Alla andra inkomster är förvärvsinkomster, alltså t.ex. löner och pensioner.

Förvärvs- och kapitalinkomster beskattas på olika sätt. Skattesatsen för kapitalinkomster är fast. Förvärvsinkomster beskattas progressivt – ju mer du tjänar desto högre än din skattesats.

Avdragen beräknas från inkomsten eller skatten

Avdrag från skatten minskar det skattebelopp som ska betalas. Avdrag som görs direkt från skatten är bl.a. hushållsavdrag, underhållsskyldighetsavdrag och inkomstutjämning.

Avdrag från inkomsterna dras av från inkomstbeloppet innan skatten beräknas. Avdraget görs antingen vid statsbeskattningen eller kommunalbeskattningen eller vid båda beroende på avdraget. Avdrag från inkomsterna är bl.a. kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen och avdrag för förvärvande av inkomst.

Uppskatta hur avdragen påverkar din beskattning (skatt.fi/skatteraknare).