Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbetsgivaren på byggarbetsplatsen eller varvet – så hjälper du arbetstagaren med skatteärenden

Varje arbetstagare som jobbar på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller ett varvsområde ska på ett synligt ställe ha ett bildförsett personkort med skattenummer.

Arbetstagaren behöver en finsk personbeteckning för att få ett skattenummer.

Ifall du är en egenföretagare, dvs. en yrkesutövare, ta reda på hur du ska bära dig åt.

Svara på frågorna genom att välja det alternativet som motsvarar din situation.

Till slut får du instruktioner om

 • hur du kan handleda arbetstagaren
 • vad du kan göra för arbetstagaren
 • vad du som arbetsgivare själv ska ta hand om.

 

Vanliga frågor

 • Du ska boka en besökstid på skattebyrån för din arbetstagare så att hen kan få en personbeteckning.
 • Boka tid i MinSkatt eller ring servicenumret 029 497 003. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet. 
 • På följande skattebyråer kan du få en finländsk personbeteckning
 • Det är inte möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.
 • För att få en personbeteckning ska arbetstagaren personligen besöka Skatteförvaltningens kontor.
 • Det lönar att förbereda sig på att behandlingstiden är cirka 1–3 vardagar.

Skatteförvaltningen kan bevilja en personbeteckning av beskattningsmässiga skäl men endast om villkoren för att spara uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfylls.

Läs mer:

Finsk personbeteckning för dem som arbetar i Finland

Om arbetstagaren har en finsk personbeteckning och kan logga in i MinSkatt, kan hen själv anteckna sitt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt. 

Se anvisningar om hur du gör det i MinSkatt

 • Du ska boka en besökstid på skattebyrån för din arbetstagare så att hen kan få en personbeteckning. Boka tid i MinSkatt eller ring servicenumret 029 497 003. Utan tidsbokning tar det längre tid att sköta ärendet.
 • På följande skattebyråer kan du få en finländsk personbeteckning.
 • Det är inte möjligt att få en personbeteckning från andra kontor än de som nämns ovan.
 • För att få en personbeteckning ska arbetstagaren personligen besöka Skatteförvaltningens kontor.
 • Det lönar att förbereda sig på att behandlingstiden är cirka 1–3 vardagar.
 • Om arbetstagaren är medborgare i ett land utanför EU- och EES-området eller saknar medborgarskapkontrollerar vi att hen har ett uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta. Rätten att arbeta har antecknats i beslutet om uppehållstillstånd och på uppehållstillståndskortet.  
 • Du får ett uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Skatteförvaltningen kan bevilja en personbeteckning av beskattningsmässiga skäl men endast om villkoren för att spara uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfylls.

Läs mer:

Från och med den 1 februari 2022 kontrollerar Skatteförvaltningen rätten att arbeta för en arbetstagare som kommer till Finland för arbeta från ett område utanför EU eller EES

Finsk personbeteckning för dem som arbetar i Finland

I mars 2023 togs uppgifterna bort från det officiella skattenummerregistret om de personer om vilka det på basis av anmälningsskyldigheten inom byggbranschen inte har lämnats några arbetstagaranmälningar till Skatteförvaltningen under de senaste två åren. 

Läs mer: Skattenummerregistret uppdateras i mars 2023

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2023