Ansökan om återbäring av källskatt – fysiska personer (6164r, 6167r och 6166r)

Med nedanstående blanketter kan man ansöka om återbetalning av källskatt på inkomst till Finland (dividend, lön eller annan inkomst) som debiterats obefogat eller till ett för stort belopp.

Sänd blanketten 6164r och 6167r till adressen
Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

Sänd blanketten 6166r till adressen
Huvudstadsregionens skattebyrå
PB 400
FI-00052 SKATT
FINLAND

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress. 

I stället för återbäring av källskatten kan du yrka på att löner eller andra förvärvsinkomster ska beskattas progressivt. Om du yrkar på progressiv beskattning, fyll i Ansökan om progressiv inkomstbeskattning (6148r).