Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om återbäring av källskatt – fysiska personer (6164r, 6167r och 6166r)

Med nedanstående blanketter kan man ansöka om återbetalning av källskatt på inkomst till Finland (dividend, lön eller annan inkomst) som debiterats obefogat eller till ett för stort belopp.

Returnera blanketten till adressen som har angetts på blanketten.

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress. 

I stället för återbäring av källskatten kan du yrka på att löner eller andra förvärvsinkomster ska beskattas progressivt. Om du yrkar på progressiv beskattning, fyll i Ansökan om progressiv inkomstbeskattning (6148r).

En ansökan om dividend-, ränte- eller royaltyinkomst kan också skickas elektroniskt via Skatteförvaltningens e-tjänsten.

Läs mer om skickande av elektroniska ansökningar om källskatteåterbäring och källskattekort.

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2020