Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arbetsresor

En arbetsresa är en tillfällig resa som görs på grund av arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren kan skattefritt ersätta kostnaderna för arbetsresan.

Vad är en arbetsresa?

En arbetsresa är en tillfällig resa som på grund av arbetsuppgifter görs till ett särskilt arbetsställe. Med särskilt arbetsställe avses ett ställe där löntagaren arbetar tillfälligt.

Exempel: Bertas egentliga arbetsplats är i Seinäjoki. Ett företag i Vasa har gett Bertas arbetsgivare ett uppdrag som kommer att pågå i två månader. Under denna tid arbetar Berta i Vasa i lokaler som tillhör det företag som gett uppdraget. Bertas arbetsgivare och egentliga arbetsplats är desamma. Bertas arbetsplats i Vasa är ett så kallat särskilt arbetsställe.

Tillfälligt arbete på en och samma arbetsplats kan pågå i högst tre år. 

Läs mer om definitionen av en arbetsresa och tidsgränserna för tillfällig tjänstgöring.

Arbetsresor är inte

  • resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen
  • veckoslutsresor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället under en arbetskommendering
  • resor mellan den sekundära arbetsplatsen och inkvarteringsstället.

Om arbetsgivaren har ersatt kostnaderna för en arbetsresa

Arbetsgivaren kan betala kilometerersättning och/eller dagtraktamente för en arbetsresa. Ersättningarna är skattefria om de grundar sig antingen på faktiska kostnader eller på Skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamenten och kilometerersättningar.

Om arbetsgivaren har ersatt kostnaderna för arbetsresan kan du inte avdra samma kostnader som kostnader för inkomstens förvärvande.

Läs mer om kilometerersättning och dagtraktamente

Om arbetsgivaren inte har ersatt kostnaderna för en arbetsresa

Om arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna kan du avdra dem vid beskattningen som kostnader för inkomstens förvärvande.

Deklarera resekostnaderna till beloppet av de faktiska kostnaderna. Det finns ingen egentlig självriskandel men vid beskattningen avdras från inkomsterna bara den del av kostnaderna som överstiger beloppet av det allmänna avdraget för inkomstens förvärvande (750 euro).

Om du har använt kollektivtrafikmedel till arbetsresan, dras resekostnaderna av enligt kostnaderna för kollektivtrafikmedel. Avdraget för arbetsresa med egen bil är 0,30 euro/km i beskattningen för 2023. Om du har gjort resorna med en s.k. bruksförmånsbil, dvs. en tjänstebil för vilken du själv betalar åtminstone bränslet, är avdraget 0,14 euro/km för år 2023.

Deklarera dessa resor (om arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna)

  • i punkten Utgifter för inkomstens förvärvande från förvärvsinkomster.

Om du har en fri bilförmån och använder tjänstebilen för en tillfällig arbetsresa kan du inte göra något avdrag för resekostnaderna eftersom inga kostnader uppkommer för dig.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024