Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Distansarbete i Finland för en utländsk arbetsgivare

Denna anvisning är avsedd för de personer som bor i Finland och är anställda hos en utländsk arbetsgivare men som antingen helt eller delvis arbetar på distans i Finland.

Du bor i Finland men arbetar i en annan stat för en lokal arbetsgivare

Om du arbetar i en annan stat för en arbetsgivare där, betalar du skatt på din lön till denna stat. Du deklarerar lönen i din hemviststat (i beskattningen i Finland) och de skatter som betalats till arbetsstaten beaktas i Finland. 

Du distansarbetar i Finland

Om du har övergått till att arbeta på distans i Finland ändras din arbetsstat och du betalar skatt på din lön till Finland.

Din utländska arbetsgivare tar inte ut skatt på din lön i Finland. Därför ska du själv betala skatterna som förskottsskatt.

Gör så här:

Ansök om förskottsskatt. Läs mer om att ansöka om och betala förskottsskatt

Kontakta också skattemyndigheten i den andra staten så att den inte längre tar ut skatt för det arbete som du utfört i Finland. Om skatt på din lön tagits ut till en annan stat för det arbete som du utfört i Finland ska du ansöka om att få tillbaka de överbetalda skatterna hos skattemyndigheten i denna stat.

Läs anvisningarna som gäller när arbetsgivaren är från ett annat nordiskt land

Om sexmånadersregeln varit tillämplig på din lön tidigare och din lön varit skattefri i Finland kan sexmånadersregeln inte tillämpas på den lön som du fått när du arbetat i Finland.

Läs mer 

Du arbetar delvis på distans i Finland

Om du bor permanent i Finland och arbetar delvis exempelvis på distans för en utländsk arbetsgivare och delvis i arbetsgivarens hemviststat, kan den andra staten beskatta din lön endast till den del du arbetar där. Vid behov delas lönen mellan arbetsstaterna i proportion till arbetsdagarna.

Eftersom du bor permanent i Finland betalar du skatt på hela lönen till Finland. Finland undanröjer dubbelbeskattningen genom att beakta de skatter som betalats till en annan stat för den del av lönen som intjänas av arbete som utförts i en annan stat.

Exempel: En i Finland bosatt person arbetar för ett tyskt företag. Personen har avtalat med sin arbetsgivare om att arbeta 10 dagar i månaden i Tyskland och för övrigt på distans i Finland. Hen betalar skatt på sin lön till Tyskland för de 10 dagar som hen arbetar i Tyskland.  Hela lönen beskattas i Finland men de skatter som betalts till Tyskland för 10 dagar tas i beaktande. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Tyskland undanröjs dubbelbeskattningen med avräkningsmetoden som innebär att den skatt som betalts till Tyskland avräknas från den finländska skatten.

Din arbetsgivare är från ett annat nordiskt land och du arbetar på distans i Finland

Om din arbetsgivare är från ett annat nordiskt land, läs mer: Att arbeta i ett nordisk land - skatter kan överföras.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 3.3.2022