Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Distansarbete i Finland för en utländsk arbetsgivare

Denna anvisning är avsedd för de personer som bor i Finland och är anställda hos en utländsk arbetsgivare men som antingen helt eller delvis arbetar på distans i Finland.

Du distansarbetar helt i Finland

Om du har övergått till att arbeta på distans i Finland ändras din arbetsstat och du betalar skatt på din lön till Finland.

Din utländska arbetsgivare tar inte ut skatt på din lön i Finland. Därför ska du själv betala skatterna som förskottsskatt.

Gör så här:

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt eller med blankett 5010r. Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt .

Eftersom du endast arbetar i Finland behöver du enligt skatteavtalet inte betala skatt på lönen i din utländska arbetsgivares hemviststat. Utred med din utländska arbetsgivare och den lokala skattemyndigheten hur du beskattas i denna stat. Om skatt på din lön tagits ut till en annan stat för det arbete som du utfört i Finland ska du ansöka om att få tillbaka de betalda skatterna hos skattemyndigheten i denna stat.

Skattedeklarationen

Om skattedeklaration inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och komplettera uppgifterna i MinSkatt eller på pappersblankett 50A.

Arbetsgivaren anmäler

En utländsk arbetsgivare ska anmäla utbetalda löner och andra prestationer till inkomstregistret endast om arbetstagaren som är i Finland är allmänt skattskyldig eller försäkrad i Finland.

Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

Du arbetar delvis på distans i Finland

Om du bor i Finland men arbetar i en annan stat för en arbetsgivare där betalar du skatt på din lön till denna stat. Om du arbetar delvis exempelvis på distans för en utländsk arbetsgivare och delvis i arbetsgivarens hemviststat, kan den andra staten beskatta din lön endast till den del du arbetar där. Vid behov delas lönen mellan arbetsstaterna i proportion till arbetsdagarna.

Eftersom du bor permanent i Finland betalar du skatt på hela lönen till Finland. Finland undanröjer dubbelbeskattningen genom att beakta de skatter som betalats till en annan stat för den del av lönen som intjänas av arbete som utförts i en annan stat.

Gör så här:

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt eller med blankett 5010r. Ange lönen för arbete som utförts i arbetsgivarens hemviststat och skatten som betalats till utlandet i MinSkatt eller på blankett 16A i punkten Utlandsarbete som inte omfattas av sexmånadersregeln.

Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt

Skattedeklarationen

Om skattedeklarationen inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och komplettera uppgifterna i MinSkatt eller på pappersblankett 50A. Ange lönen för arbete som utförts i arbetsgivarens hemviststat och skatten som betalats till utlandet i MinSkatt eller på blankett 16A i punkten Utlandsarbete som inte omfattas av sexmånadersregeln.

Arbetsgivaren anmäler

Om en arbetstagare delvis arbetar i Finland och delvis i utlandet under samma löneutbetalningsperiod, ska den utländska arbetsgivaren lämna information om hela inkomsten, det vill säga också om den andel av arbetet som utförts utomlands.

Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer

Exempel: En i Finland bosatt person arbetar för ett tyskt företag. Personen har avtalat med sin arbetsgivare om att arbeta 10 dagar i månaden i Tyskland och för övrigt på distans i Finland. Hen betalar skatt på sin lön till Tyskland för de 10 dagar som hen arbetar i Tyskland.  Hela lönen beskattas i Finland men de skatter som betalts till Tyskland för 10 dagar tas i beaktande. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Tyskland undanröjs dubbelbeskattningen med avräkningsmetoden som innebär att den skatt som betalts till Tyskland avräknas från den finländska skatten.

Din arbetsgivare är från ett annat nordiskt land och du arbetar på distans i Finland

Om din arbetsgivare är från ett annat nordiskt land, läs mer i anvisningen: Att arbeta i ett nordisk land - dina skatter kan överföras.

Ytterligare information om försäkringspremier

Om du arbetar i Finland omfattas du enligt EU:s socialskyddsregler av Finlands socialskydd och betalar försäkringspremier till Finland. Du betalar försäkringspremier till Finland även om du arbetar delvis i Finland om du utför en betydande del av arbetet i Finland.

Information om försäkringspremier:

Läs mer 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023