Skötselvederlag och kapitalvederlag för en aktielägenhet – vad får du dra av från hyresinkomsten?

Hyresvärden får dra av vederlagen för tiden då lägenheten är uthyrd. Om du har hyrt ut en aktielägenhet får du från dina hyresinkomster dra av de skötselvederlag som du betalar till husbolaget. Du får dra av skötselvederlagen för de månader för vilka du får hyresinkomst. Skötselvederlagen ska dras av under det år då du har betalat dem.

Kapitalvederlag får inte alltid dras av från hyresinkomsten

Reparations- och finansieringsvederlag är kapitalvederlag. Husbolaget tar av alla aktieägare ut de kostnader för reparationer som gjorts i husbolaget. Kostnaderna tas vanligtvis ut en gång i månaden i form av kapitalvederlag. Aktieägaren kan även betala hela beloppet till husbolaget på en gång.

Avdraget av kapitalvederlaget beror på hur kapitalvederlagen har behandlats i bolagets bokföring. Uppgiften om huruvida vederlagen har intäktsförts eller fonderats får du från disponenten.

  • Om vederlagen har intäktförts i husbolagets bokföring får du dra av kapitalvederlagen från hyresinkomsten.
  • Om kapitalvederlaget har fonderats i husbolagets bokföring får du inte dra av vederlaget från hyresinkomsten. Vederlaget läggs då till anskaffningsutgiften för bostadsaktierna och beaktas vid beräkningen av överlåtelsevinsten. Överlåtelsevinsten är aktuell först då bostadsaktierna säljs.

Med avseende på avdraget spelar det ingen roll om de reparationer bolaget låtit utföra är ombyggnad eller årliga reparationer.

Exempel: År 2020 har Bengt fått 5 000 euro i hyresinkomst för en lägenhet som han äger. I husbolaget gjordes en rörreparation sommaren 2020. Kostnadsandelen för Bengts bostad uppgick till 8 600 euro. Bengt beslutade att betala kostnaderna för rörreparationen i form av ett månatligt finansieringsvederlag.

Bengt har till husbolaget betalat 200 euro i månaden i skötselvederlag och 150 euro i månaden i finansieringsvederlag i 12 månaders tid, sammanlagt 4 200 euro.

Finansieringsvederlaget har intäktsförts i husbolagets bokföring och Bengt får följaktligen dra av vederlaget från sin hyresinkomst. Bengt beskattas år 2020 för en kapitalinkomst på 800 euro (5 000 e – 4 200 e = 800 e) för hyresinkomsten.

Se listan över vilka andra kostnader för uthyrning av en aktielägenhet du kan dra av från hyresinkomsten.