Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vad är hyresinkomst?

Du får hyresinkomst när du låter någon annan använda en bostad, ett fortskaffningsmedel eller något annat föremål som du äger eller besitter, och du får pengar eller någon annan förmån med penningvärde i ersättning.

Man får vanligtvis hyresinkomster från något av följande:

  • aktielägenhet
  • fastighet
  • veckoaktie
  • bil
  • husvagn
  • båt
  • maskin eller anläggning.

Som hyresinkomst räknas förutom hyran också andra avgifter som du får av hyresgästen – till exempel vattenavgift och hyra för bilplats.

En hyresgaranti är däremot inte en inkomst för hyresvärden, utom om garantin används för kvittning av en obetald hyra.

Hyresinkomster som fås av underhyresgäster

Som hyresinkomst räknas också inkomsten av ett underhyresförhållande. Det är fråga om ett underhyresförhållande om du själv är hyresgäst och du låter någon annan använda ditt hyresobjekt och du får hyra eller annat vederlag av den personen. Hyran som underhyresgästen betalar dig, den huvudsakliga hyresgästen, utgör skattepliktig kapitalinkomst.

Som huvudsaklig hyresgäst får du dra av de kostnader från hyresinkomsten som hänför sig till uthyrningen. En sådan kostnad är till exempel den andel av den totala hyran som du betalar till den huvudsakliga hyresvärden och som motsvarar den del av bostaden som underhyresgästen använder.

Exempel: Hanna bor på hyra i en 65 m2 stor aktielägenhet. Hon betalar 1 500 euro i månadshyra för bostaden. I hyran ingår el och vatten.

Hanna har från och med 1.3.2023 hyrt ut ett rum på 12 m2 åt Heidi. Köket och badrummet, sammanlagt 28 m2, är i gemensam användning. Heidi betalar 700 euro i månadshyra till Hanna.

Hanna får under år 2023 en hyresinkomst på 700 euro x 10 mån. = 7 000 euro. Hon får dra av uthyrningskostnaderna från sin hyresinkomst. Till Hannas kostnader hör den del av hyran som hon själv betalar till den huvudsakliga hyresvärden. Som Hannas kostnad räknas den andel som motsvarar den del av bostaden som Heidi använder: (12 m2 + 28 m2 x 50 %) / 65 m2 x 1 500 euro x 10 mån. = 6 000 euro. Den beskattningsbara hyresinkomsten för Hanna blir 1 000 euro.

Man måste betala skatt på hyresinkomster

Se anvisningarna:

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023