Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur stor är skatten på hyresinkomster?

Hyresinkomster utgör kapitalinkomster. De beskattas enligt skatteprocenten för kapitalinkomster.

Skatteprocenten för kapitalinkomster

Skattesatserna för kapitalinkomster 
upp till 30 000 euro 30 %
för den andel som överstiger 30 000 euro 34 %

Skatten räknas utifrån nettohyresinkomsten

Skatten räknas på nettohyresinkomsten. Nettohyresinkomst fås genom att du drar av kostnaderna som anknyter till uthyrningsverksamheten från hyran. De vanligaste kostnaderna är bland annat

  • skötselvederlaget
  • kapitalvederlaget (finansieringsvederlaget), som har intäktsförts i bostadsaktiebolagets bokföring
  • kostnader som anknyter till uthyrningen (tidningsannons, hyresförmedlingsarvode).

 

Sidan har senast uppdaterats 26.4.2024