Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utländskt dödsbo – så här deklarerar du inkomster från Finland

Det uppkommer ett utländskt dödsbo när en person vid sin död bott utomlands och haft beskattningsbar inkomst i Finland.

Ett utländskt dödsbo är begränsat skattskyldigt. Det innebär att dödsboet betalar skatt endast på inkomst från Finland. Oftast handlar det om inkomst som det utländska dödsboet får av egendom i Finland. Sådana inkomster är exempelvis

 • hyresinkomster, överlåtelsevinster och andra inkomster av dödsboets fasta egendom, också av bostadslägenheter
 • inkomster av virkesförsäljning.

Ett utländskt dödsbo beskattas under personens dödsår på samma sätt som om den avlidne varit vid liv. Från och med året efter dödsåret beskattas det utländska dödsboet som ett samfund. Inkomsten för ett utländskt dödsbo beskattas alltså enligt 20 procent.

Lämna skattedeklarationen på en pappersblankett

I motsats till finska dödsbon får utländska dödsbon ingen förhandsifylld skattedeklaration. Om ett utländskt dödsbo får inkomst från Finland, ska dödsboet på eget initiativ lämna skattedeklaration 6 och i den ange inkomsterna från Finland. Ett utländskt dödsbo kan lämna skattedeklarationen endast med pappersblankett. Skattedeklarationen ska lämnas före utgången av april året efter skatteåret.

Dödsboet ska lämna skattedeklaration 6 och en fritt formulerad redogörelse för dödsboets inkomster från Finland, som till exempel bostadshyror eller inkomster av virkesförsäljning.

Blankett och blankettanvisningar till skattedeklaration 6

Överlåtelsevinst från försäljning av fast egendom

Om ett utländskt dödsbo får överlåtelsevinst vid försäljning av fast egendom, som exempelvis en bostadslägenhet eller sommarstuga, ska dödsboet bifoga till sin skattedeklaration 6 även en fritt formulerad redogörelse för följande uppgifter:

 • vad dödsboet har överlåtit
 • överlåtelsedatum
 • överlåtelsepris
 • det värde som fastställts i arvsbeskattningen
 • och eventuella övriga kostnader som får dras av.

Observera undantaget: ett utländskt dödsbo som är ett samfund kan inte använda en presumtiv anskaffningsutgift. När överlåtelsevinst eller -förlust beräknas för ett oskiftat dödsbo, betraktas som anskaffningsutgift för egendomen det värde som fastställts i arvsbeskattningen. Från överlåtelsepriset dras också av eventuella utgifter för vinstens förvärvande, som till exempel försäljnings- och ombyggnadsutgifter.

Hyresinkomster av fastighet eller lägenhet

Om ett utländskt dödsbo får hyresinkomster av en fastighet eller en lägenhet i Finland, ska dödsboet lämna skattedeklaration 6 och dessutom en fritt formulerad redogörelse för följande uppgifter:

 • vad dödsboet har hyrt ut
 • hyresinkomsternas belopp
 • kostnader som får dras av.

Jord- eller skogsbruksrelaterade inkomster

Om ett utländskt dödsbo får inkomster av åkerarrende eller andra jordbruksrelaterade inkomster i Finland eller skogsbruksinkomster (exempelvis inkomster av virkesförsäljning), ska dödsboet bifoga till sin skattedeklaration 6 även en fritt formulerad redogörelse för följande uppgifter:

 • vilken inkomst det är fråga om
 • räkna ut inkomsterna och de kostnader som får dras av.

Obs! Jordbruksinkomsterna ska anges i skattedeklaration 6 som resultat eller förlust i jordbrukets förvärvskälla och skogsbruksinkomsterna som reslutat eller förlust i den personliga förvärvskällan.

Läs mer om beskattningen av utländska arv

Sidan har senast uppdaterats 30.1.2024