Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländskt dödsbo – så här deklarerar du inkomster från Finland

Det uppkommer ett utländskt dödsbo när en person vid sin död bott utomlands och haft beskattningsbar inkomst i Finland.

Ett utländskt dödsbo är begränsat skattskyldigt. Det innebär att dödsboet betalar skatt endast på inkomst från Finland. Oftast handlar det om inkomst som det utländska dödsboet får av egendom i Finland. Sådana inkomster är exempelvis

  • hyresinkomster, överlåtelsevinster och andra inkomster av dödsboets fasta egendom, också av bostadslägenheter
  • inkomster av virkesförsäljning.

Lämna nödvändiga skattedeklarationer med pappersblanketter

Ett utländskt dödsbo är enligt den finska lagstiftningen ett samfund – det får ingen förhandsifylld skattedeklaration, såsom finska dödsbon.

Om ett utländskt dödsbo får inkomst från Finland ska dödsboet på eget initiativ lämna skattedeklaration 6 och i den deklarera inkomsterna från Finland. Skattedeklarationen ska lämnas före utgången av april året efter skatteåret, det vill säga personens dödsår.

Om ett utländskt dödsbo får överlåtelsevinst, till exempel av försäljningen av en bostad eller sommarstuga, ska dessa inkomster deklareras på blankett 9.

Ett utländskt dödsbo kan lämna skattedeklarationer endast med pappersblanketter.

Anvisningar för att lämna skattedeklaration 6

Blanketter och blankettanvisningar till skattedeklaration 6

Blankett 9 Överlåtelsevinst eller -förlust (3013r)

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023