Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fastigheter – ansvarar dödsboet eller arvingarna för fastighetsskatten?

Tidpunkten för arvskiftet inverkar på vem som ska betala fastighetsskatten. Skatteförvaltningen tar alltid ut skatten av den som har ägt eller varit innehavare av fastigheten på årets första dag.

Arvet har skiftats efter den 1 januari 2023

Dödsboet får fortfarande fastighetsbeskattningsbeslutet och betalar skatten. Delägarna i dödsboet har ännu gemensamt ansvar för fastighetsskatten för år 2023. Se till att dödsboets adressuppgifter är uppdaterade i Skatteförvaltningens uppgifter.

Arvet har skiftats 2022 eller tidigare

Dödsboet är inte längre ansvarigt för fastighetsskatten.

Kommer fastighetsbeskattningsbeslutet ännu till dödsboet?

Om arvet har skiftats men fastighetsbeskattningsbeslutet fortfarande kommer i dödsboets namn ska du försäkra dig om följande:

Arvskifteshandlingen har skickats till Skatteförvaltningen. Så här skickar du arvskifteshandlingen till Skatteförvaltningen

Äganderätten till fastigheten har överförts till de nya ägarna. Om du har fått fastigheten vid arvskiftet ska du på Lantmäteriverkets webbplats läsa anvisningen Så här söker du lagfart

Observera att om dödsboet har sålt fastigheten ansvarar dödsboet för betalningen av fastighetsskatten ännu för försäljningsåret. Följande år skickar vi automatiskt fastighetsbeskattningsbeslutet till den nya ägaren eftersom vi får uppgifterna om ändringar som gäller en fastighet direkt från Lantmäteriverket.

Anvisningar om fastighetsskatt

Fastighetsskatt – kontrollera beskattningsbeslutet och betala skatten

Anvisningar om betalning av fastighetsskatt

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023