Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Fastigheter – ansvarar dödsboet eller arvingarna för fastighetsskatten?

Tidpunkten för arvskiftet inverkar på vem som ska anmäla eventuella ändringar i fastighetsuppgifterna och betala fastighetsskatten. Skatteförvaltningen tar alltid ut skatten av den som varit ägare eller innehavare av fastigheten på årets första dag.

Arvet har skiftats efter den 1 januari 2024

Dödsboet får fortfarande fastighetsbeskattningsbeslutet och betalar skatten. Delägarna i dödsboet har ännu gemensamt ansvar för fastighetsskatten för år 2024. Se till att dödsboets adressuppgifter är uppdaterade i Skatteförvaltningens uppgifter.

Arvet har skiftats 2023 eller tidigare

Dödsboet är inte längre ansvarigt för fastighetsskatten.

Kommer fastighetsbeskattningsbeslutet ännu till dödsboet?

Om arvet har skiftats men fastighetsbeskattningsbeslutet fortfarande kommer i dödsboets namn ska du försäkra dig om följande:

Arvskifteshandlingen har skickats till Skatteförvaltningen. Så här skickar du arvskifteshandlingen till Skatteförvaltningen.

Äganderätten till fastigheten har överförts till de nya ägarna. Om du har fått fastigheten vid arvskiftet ska du på Lantmäteriverkets webbplats läsa anvisningen Så här söker du lagfart.

Observera att om dödsboet har sålt fastigheten ansvarar dödsboet för betalningen av fastighetsskatten ännu för försäljningsåret. Följande år skickar vi automatiskt fastighetsbeskattningsbeslutet till den nya ägaren eftersom vi får uppgifterna om ändringar som gäller en fastighet direkt från Lantmäteriverket.

Dödsboet kan anmäla ändringar i fastighetsuppgifterna med en pappersblankett

Om fastigheten är i dödsboets namn och fastighetsuppgifterna ändrats eller fastighetsbeskattningsbeslutet inte stämmer, ska dödsboet korrigera uppgifterna med en pappersblankett.

Fyll i blanketten i dödsboets namn. Det ombud som dödsboet har gett fullmakt kan underteckna blanketten. Om dödsboet inte har gett en person fullmakt att agera som sitt ombud ska alla dödsbodelägare underteckna blanketterna. Skicka blanketterna till adressen som nämns på blanketten.

De flesta dödsbon kan inte korrigera fastighetsskattedeklarationen i MinSkatt eftersom dödsboet måste redan ha ett FO-nummer och ombudet en Suomi.fi-fullmakt för elektronisk kommunikation.

Varifrån får dödsboet uppgifterna för betalning av fastighetsskatten?

Vi skickar fastighetsbeskattningsbeslutet och giroblanketterna för betalning av skatten till dödsboets kontaktperson vars adress har anmälts till Skatteförvaltningen.

Om dödsboet inte har fått fastighetsbeskattningsbeslutet och giroblanketterna eller inte längre har uppgifterna för att betala skatten – ring vår telefonservice (samtalspris lna/msa):

  • Betalning av fastighetsskatt och betalningsuppgifter: 029 497 027
  • Fastighetsskattebeloppet och allmänt om fastighetsbeskattningen: 029 497 021

Anmäl dödsboets adressuppgifter till Skatteförvaltningen om adressen har ändrats. Läs anvisningen: Anmäl dödsboets kontaktpersons adress.

Anvisningar om fastighetsskatt

Fastighetsskatt – kontrollera beskattningsbeslutet och betala skatten

Anvisningar om betalning av fastighetsskatt

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024