Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försäljning av dödsboets eller ärvda tillgångar – så här sköter du skatteärendena

Genom att svara på frågorna får du reda på om försäljningen av tillgångarna (dvs. egendomen) har betydelse för arvsbeskattningen och om en eventuell överlåtelsevinst beskattas som dödsboets inkomst eller din inkomst.

Försäljningar ska alltid deklareras – beroende på situationen antingen i den förhandsifyllda skattedeklarationen för dödsboet eller för delägaren i dödsboet.

Om det är fråga om ett utländskt dödsbo, läs mer: Utländskt dödsbo – så här deklarerar du inkomster från Finland

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2023