Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tabeller över tillämpade beskattningsvärden

Du kan själv uppskatta skattebeloppet med bilskatteräknaren eller utgående från tidigare beskattningsbeslut. Räknaren och prisuppgiftstjänsten ger endast riktgivande resultat av skattebeloppet.

Du hittar bilskattebesluten i tabellerna:

Uppgifterna om de olika månaderna för åren 2021 och 2022 finns på flikarna i Excel-tabellerna. Du kan ladda ned Excel-tabeller på sådana enheter där Excel-programmet har installerats. Du kan granska Excel-tabeller också utan Office-licens. 

Observera dock att skattebeloppet kan variera till och med i fråga om en och samma fordonsmodell.

Personbilar

Vid ingången av år 2008 blev beskattningen av personbilar CO2-baserad.

Årtalet i tabellerna avser det år under vilket bilskattebeslutet har fattats. Det ingår alltså olika årsmodeller i alla tabeller.

Motorcyklar

Årtalet i tabellerna avser det år under vilket bilskattebeslutet har fattats. Det ingår alltså olika årsmodeller i alla tabeller.

Paketbilar

Årtalet i tabellerna avser det år under vilket bilskattebeslutet har fattats. Det ingår alltså olika årsmodeller i alla tabeller.

Ansökan om fordonets beskattningsvärde eller bilskattebeloppet

Skatteförvaltningen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om fordonets beskattningsvärde eller bilskattebeloppet. Läs mer om ansökan om avgiftsbelagt förhandsavgörande.

Begäran om information om bilbeskattningsbeslut

Beskattningshandlingar om andra skattskyldiga är sekretessbelagda handlingar men de kan överlåtas till den del uppgifterna kan påverka beställarens eget skatteärende.

Om du vill lämna en begäran om information om ett beslut som gäller bilbeskattningen ska du göra en enskild begäran om en annan skattskyldigs handling. Enskilda begäranden om handlingar.

Du kan lämna en begäran om information i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 3.7.2024