Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här ansöker du om återbäring av bilskatt i MinSkatt på grund av skada

 1. Se bild

  MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Funktioner.

 2. Se bild

  På fliken Funktioner i punkten Återbäringsansökningar ska du välja Återbäringar av bilskatt.

 3. Se bild

  Välj Ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada.

 4. Se bild

  Kontrollera att basuppgifterna stämmer. Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som kan ge mer information och den adress som beslutet ska skickas till.

 5. Se bild

  Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen tidigare ska du anmäla det i MinSkatt efter att du skickat ansökan.

  Om du har beviljats rätt till återbäring av bilskatt på grund av skada ska du välja knappen Ja och fylla i beslutets nummer. Fortsätt till följande fas som är Uppgifter om ansökan.

 6. Se bild

  Ange Fordonets uppgifter och välj Grund för ansökan och Fordonets förare.

 7. Se bild

  Välj Behov att använda ett fordon. Lägg till de begärda bilagorna via knappen Lägg till en fil. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 8. Se bild

  Kontrollera att Basuppgifterna är rätt. Vid behov kan du korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.

 9. Se bild

  Kontrollera att uppgifterna i fasen är rätt. Om du vill fortsätta fylla i deklarationen senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna sparas i 3 månader. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem. När alla uppgifterna är rätt ska du välja knappen Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021