Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Om du betalar bilskatten för sent

Om du betalar bilskatten efter förfallodagen måste du också betala ränta. Betala räntan samtidigt med den egentliga skatten. Dröjsmålsräntan är 11 % år 2024.

Bilskatten kan betalas via MinSkatt och nätbanken.

När du betalar via MinSkatt är referensnumret och övriga betalningsuppgifter färdigt ifyllda i betalningsunderlaget i nätbanken. Observera att betalningsdagen alltid är den innevarande dagen och att du inte kan ändra den.

Om du vill betala bilskatten i din nätbank ska du kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i bilbeskattningsbeslutet. Använd alltid ditt eget referensnummer för bilskatt och det rätta kontonumret när du betalar.

Om du betalar för sent ackumuleras dröjsmålsränta på skatten

Dröjsmålsräntan beräknas från och med dagen efter bilskattens förfallodag enligt det faktiska antalet dagar. Dröjsmålsränta ska också betalas på eventuella påföljdsavgifter, t.ex. på skatteförhöjningen. Läs mer om dröjsmålsränta.

Dröjsmålsräntan har inget minimibelopp, dvs. att den ska betalas med en cents noggrannhet. Om du betalar bilskatten efter förfallodagen ska du betala dröjsmålsräntan samtidigt som du betalar den egentliga skatten.

Du kan kontrollera beloppet av obetald skatt och dröjsmålsränta i MinSkatt. Du kan beräkna dröjsmålsräntans belopp också själv med ränteräknaren.

Det finns en påminnelse om obetald skatt i sammandraget av skatter

Du får en betalningsuppmaning om den obetalda bilskatten i sammandraget. Om du har tagit i bruk elektroniska Suomi.fi-meddelanden, dvs. har avstått från pappersposten, får du sammandraget endast i MinSkatt. 

Du får 1–3 betalningsuppmaningar i sammandraget innan skatterna går till utsökning. När skatten har överförts till utsökning ska den betalas till utsökningsmyndigheten. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter.

Om bilskatten inte har betalats senast på förfallodagen kan Skatteförvaltningen belägga fordonet med användningsförbud. Läs mer om användningsförbud för fordon.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024