Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ränteräknaren

Om du betalar skatten för sent beräknas det dröjsmålsränta på den. Med denna räknare kan du beräkna beloppet av dröjsmålsräntan.

För att beräkna räntan behöver du följande uppgifter: förfallodagen, betalningsdagen, skattebeloppet och skatteslaget. Alla dessa uppgifter är obligatoriska. Om du inte är säker på vad som ska antecknas i ett fält finns det anvisningar under det info-tecken som finns framför fältet. Uppgifterna du anger sparas inte i räknaren eller i Skatteförvaltningens datasystem. Du kan också beräkna dröjsmålsräntan i MinSkatt, till exempel i samband med att du betalar skatterna.

Om du efter förfallodagen betalar skatter på eget initiativ (såsom arbetsgivarprestationer, moms eller punktskatter), inkomstskatt (såsom förskotts- eller kvarskatt), arvsskatt, gåvoskatt, fastighetsskatt, överlåtelseskatt eller bilskatt måste du betala dröjsmålsränta. Efter förfallodagen ska dröjsmålsränta betalas både på skatten och på en eventuell påföljdsavgift, såsom förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Du kan inte beräkna beloppet av nedsatt dröjsmålsränta med räknaren. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Räntedagarna beräknas alltid från dagen efter förfallodagen fram till betalningsdagen, inklusive betalningsdagen. På arvsskatt är räntesatsen för dröjsmålsräntan referensräntan enligt 12 § i räntelagen förhöjd med 3,5 procentenheter. På andra skatteslag är räntesatsen för dröjsmålsräntan referensräntan enligt 12 § i räntelagen förhöjd med 7 procentenheter. Dröjsmålsränta ackumuleras enligt de faktiska kalenderdagarna. Dröjsmålsräntan har inget minimibelopp.

Tabell: Räntesatsen under de olika åren

Räntesatsen för dröjsmålsränta åren 2017–2024.
Ränteperiod Räntesats
år 2024 7,5 (arvsskatt) eller 11 (andra skatteslag)
åren 2017–2023 7

Räntedagarna beräknas enligt det faktiska antalet dagar i månaden och året. Till exempel september har 30 räntedagar och oktober 31. Ett år har 365 räntedagar, förutom skottåret som har 366. Åren 2021–2023 har därmed 365 räntedagar och året 2024 har 366.

Dröjsmålsräntan beräknas med beräkningsformeln:

(räntedagar x räntesats x kapitalbelopp) / 365 (eller 366) x 100 %

Dröjsmålsräntan ska beräknas och betalas med en cents noggrannhet.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2023