Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Jordbruksidkare

På denna sida har vi samlat information om beskattningen av jordbruksföretagare.

Beställ nyhetsbrevet – du får aktuell information om jord- och skogsbruksbeskattningen.

Skattedeklaration

Returnera alltid skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2 eller 2Y) – också i det fallet att du inte haft någon verksamhet.

Inkomstbeskattning

Information om beskattningen av jordbruksinkomst.

Energiskatt för jordbruk

En jordbruksidkare kan få återbäring av energiskatt. Se anvisningar om att ansöka om återbäring.

Jordbrukssammanslutning

En jordbrukssammanslutning kan idka jordbruk eller jord- och skogsbruk. Information om beskattningen av en jordbrukssammanslutning.

Generationsväxling på jordbruksenheter

Information om generationsväxling på jordbruksenheter.

På vår webbplats

Nyttig information till jordbruksföretagare.

Momsbeskattning

Företag som arbetsgivare

Inledning av verksamhet

Nedläggning av verksamhet

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2022