Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Om punktskatten deklareras eller betalas för sent

Om du lämnar punkskatteuppgifterna för sent

Om du lämnar punkskatteuppgiftera för sent måste du betala förseningsavgift. Läs mer om förseningsavgiften.

Om du betalar punktskatten för sent 

På förfallna punktskatter beräknas dröjsmålsränta från och med februari 2021. Dröjsmålsränta beräknas från och med dagen efter förfallodagen på skatter på eget initiativ enligt de faktiska dagarna. Dröjsmålsränta ska också betalas på eventuella påföljdsavgifter, exempelvis på skatteförhöjningen. Dröjsmålsräntan är 7 % i år.

Dröjsmålsräntan har inget minimibelopp, dvs. att den ska betalas med en cents noggrannhet. Om du betalar punktskatten efter förfallodagen ska du betala dröjsmålsräntan samtidigt med den egentliga skatten.

Du kan betala punktskatter i MinSkatt

Punktskatter kan betalas via MinSkatt. Punktskatterna betalas som skatter på eget initiativ. Du kan kontrollera beloppet av obetald skatt och dröjsmålsränta i MinSkatt. 

När du betalar i MinSkatt är referensnumret, skattebeloppet  och dröjsmålsräntan färdigt ifyllda i betalningsunderlaget i nätbanken. Observera att betalningsdagen alltid är den innevarande dagen och att du inte kan ändra den.

Om du betalar en försenad punktskatt i nätbanken

Obs! Konto- och referensnumren för punktskatt ändrades vid ingången av februari 2021. Kontrollera de aktuella betalningsuppgifterna i MinSkatt.

Om du betalar punktskatt med de gamla betalningsuppgifterna kan det hända att betalningen återbetalas till ditt konto följande dag. Då är din punktskatt obetald och det börjar ackumuleras dröjsmålsränta på den redan från och med dagen efter förfallodagen.

Du ser beloppet av dina obetalda skatter med ränta i MinSkatt eller så kan du beräkna beloppet av dröjsmålsränta med ränteräknaren. (Välj ”Dröjsmålsräntan" i punkten Ränta i räknaren.)

Använd alltid referensnumret för skatter på eget initiativ och det nya kontonumret när du betalar i nätbanken!

Det finns en påminnelse om obetald skatt i sammandraget av skatter

Du får en betalningsuppmaning om obetald punktskatt i sammandraget av skatter. De obetalda punktskatterna visas som obetalda skatter på eget initiativ i sammandraget som du får i början av nästa månaden. Du får alltså inte längre en separat påminnelse om obetald punktskatt. I sammandraget finns det också alltid anvisningar för betalning. Läs mer om sammandraget.

Kontrollera beloppet som ska betalas och dröjsmålsräntan på betalningsdagen i MinSkatt. I sammandraget har dröjsmålspåföljder räknats endast fram till den dag då sammandraget skapats.

Om du har tagit i bruk elektroniska Suomi.fi-meddelanden, dvs. har avstått från pappersposten, får du sammandraget endast i MinSkatt.

Du får 1–3 betalningsuppmaningar i sammandraget innan skatterna går till utsökning. När skatten har överförts till utsökning ska den betalas till utsökningsmyndigheten. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter.

Om du inte kan betala skatten i tid kan du vid tillfälliga betalningssvårigheter ansöka om betalningsarrangemang.

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2021