Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Specialsituationer i deklarering av punktskatt på elström

En småskalig elproducent lägger ner sin verksamhet i sin helhet

Om en småskalig elproducent lägger ner sin verksamhet i sin helhet, anses det att skatteperioden upphör på nedläggningsdagen. Skattedeklarationen för skatteperioden ska i ett sådant fall ges senast på den 12:e i den andra kalendermånaden efter den månad då verksamheten lagts ned. Om detta datum är en lördag eller helgdag, kan deklarationen ges ännu under följande vardag.

Exempel: En småskalig elproducent lägger ner sin verksamhet 15.8.2022. Den sista skattedeklarationen ska lämnas in senast 12.10.2022.

Gränsen för årsproduktion för en småskalig elproducent överskrids mitt i kalenderåret

Om gränsen för årsproduktionen för en skattskyldig som registrerat sig som småskalig elproducent överskrids mitt i kalenderåret, ska producenten registrera sig som elproducent retroaktivt för hela kalenderåret.

Exempel: Gränsen för årsproduktionen för en småskalig elproducent överskrids 1.7.2022. Aktören registreras som elproducent från och med början av året i fråga.  I anmälningarna borde tidtabellen för elproducenter (dvs. en småskalig elproducent) ha iakttagits. Enligt den utgörs skatteperioden av en kalendermånad och en skattedeklaration för en regelbundet skattskyldig ska lämnas in för varje skatteperiod.

Den skattskyldige ska lämna in de skattedeklarationer som fattas från början av året (januari–april) omgående. Dessa skattedeklarationer är dock redan försenade och Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift för dessa. Den utsatta dagen för skattedeklarationen för maj är 12.7 och 12.8 för skattedeklarationen för juni.

En elproducent upptäcker mitt i kalenderåret att produktionen inte överskrider årsproduktionen för en småskalig elproducent

Om en skattskyldig som registrerat sig som elproducent mitt i kalenderåret konstaterar att elproduktionen underskrider gränsen för årsproduktion för en småskalig producent, ska producenten registrera sig som småskalig elproducent från och med början av kalenderåret. Producenten måste i så fall korrigera de skattedeklarationer för elproducenter vilka den lämnat in. Korrigeringen görs genom att lämna in ersättande skattedeklarationer, från vilka de beskattningsbara produkterna avlägsnats.

Skattedeklarationen ska lämnas in på samma sätt som en småskalig elproducent gör det. Skatteperioden för en småskalig elproducent är ett kalenderår och anmälningar ska ges och skatter ska betalas senast den 12:e februari följande år.

Exempel: En elproducent upptäcker 1.10.2022 att gränsen för småskalig elproduktion överskrids under innevarande kalenderår. Producenten korrigerar sina skattedeklarationer för elproducenter från skatteperioderna 01–07/2022 genom att ge ersättande skattedeklarationer, från vilka de beskattningsbara produkterna har avlägsnats.

Skattedeklarationen för en småskalig elproducent för skatteperioden, det vill säga för kalenderår 2022, ska lämnas in senast på den allmänna förfallodagen under den andra kalendermånaden efter skatteperioden, det vill säga 12.2.2023.

Läs mer:

Ändringar i att deklarera för elproducenter från och med ingången av 2021

 

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2022