Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Offentliga samfund och högskolor

På sidan finns en samling med anvisningar om beskattningen av offentliga samfund. Innehållet är riktat särskilt till kommuner, samkommuner, församlingar, yrkeshögskolor, universitet och statliga inrättningar.

Inkomstbeskattning – offentliga samfund

Ett samfund kan vara helt eller delvis skattskyldigt i inkomstbeskattningen och i vissa situationer även helt skattefri. Kom ihåg att också kontrollera förskottsskatten vid behov:

Ansök om förskottsskatt eller ändra den

Momsbeskattning – offentliga samfund

Anvisning om mervärdesbeskattningen av kommuner och välfärdsområden

Återbäring för kommuner och välfärdsområden

Kommuner och välfärdsområden har en omfattande rätt att i form av avdrag eller återbäring få tillbaka den moms som ingår i anskaffningar.

Beskattningen av utbildningsverksamhet

Läs anvisningarna om inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen av utbildningsverksamhet. Till exempel universitet, yrkeshögskolor, kommuner, staten, föreningar och stiftelser bedriver utbildningsverksamhet.

Skattedeklaration

Läs anvisningarna till kommuner, församlingar, yrkeshögskolor, universitet, samfällda förmåner, statliga inrättningar och andra offentliga samfund om att lämna skattedeklarationen.

Mervärdesbeskattning – kommunägda utvecklingsbolag

En kommun och ett kommunägt utvecklingsbolag är från varandra separata skattskyldiga. Affärstransaktioner mellan en kommun och ett kommunägt utvecklingsbolag behandlas i momsbeskattningen på samma sätt som affärstransaktioner mellan andra självständiga parter.

Momsnummer på fakturor – statliga ämbetsverk och inrättningar

Läs anvisningarna om hur momsnumret och namnet ska antecknas på fakturor av statliga ämbetsverk och inrättningar.

Att deklarera moms

Läs anvisningarna om att deklarera och betala moms och också till exempel om att registrera sig som momsskyldigt.

Att vara arbetsgivare

Kontrollera vad du ska beakta när du är arbetsgivare. Läs anvisningarna om till exempel anmälan av löner och arbetsgivarprestationer.

Ändringar i verksamheten och nedläggning av verksamheten

Statliga institutioner, kommuner och församlingar ska till Skatteförvaltningen anmäla ändringar i verksamheten med ändrings- och nedläggningsanmälan Y4.

Beställning av fastighetsskatteuppgifter

Läs anvisningarna om hur en kommun beställer fastighetsskatteuppgifter från Skatteförvaltningen.

Begäran om information

Ett offentligt samfund kan enligt rätten att få uppgifter beställa beskattningsuppgifter.

Tjänster för skattetagare

Tjänsten erbjuder information om skattetagarnas skatteintäkter, om de skatter som utgör grunden för intäkterna och om övriga utdelningsgrunder för att möjliggöra budgetplanering och uppföljning av skatteintäkter.

Tjänster för offentliga samfund

I MinSkatt går det att sköta nästan alla skatteärenden. 

Om du inte får svar på dina frågor i anvisningarna, kan du

ställa frågor om ett enskilt beskattningsärende i MinSkatt.

be om hjälp i vår telefonservice: numret 029 497 015 i frågor som gäller moms och 029 497 007 i frågor om inkomstbeskattningen.

Dessutom erbjuder vi diskussioner på förhand i komplexa skattefrågor. Du kan ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande om du på förhand vill veta hur Skatteförvaltningen vid verkställandet av beskattningen går till väga i ett enskilt skatteärende. I frågor som gäller moms kan du ansöka om skriftlig handledning.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022