Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förhandsanmälan och säkerhet av engångsnatur i punktbeskattningen – företag

Denna anvisning är avsedd för företag och gäller endast punktskattepliktiga produkter som föras in i landet utanför systemet för uppskovsförfarande.  Anvisningen gäller sporadiska importörer, inte tillståndskunder. Här kan du läsa om hur privatpersoner förhandsanmäler: Förhandsanmälan - En privatperson beställer eller skickar alkohol eller tobak till sig själv

Punktskattepliktiga produkter kan föras in i landet under systemet för uppskovsförfarande eller utanför det.  Tillfälliga importörer verkar inte inom systemet för uppskovsförfarande, och de ska lämna en förhandsanmälan och i allmänhet också ställa en säkerhet av engångskaraktär för produkterna.

Om du för in eller tar emot ett tillfälligt parti produkter under systemet för uppskovsförfarande, läs också anvisningen: Tillfälligt registrerad mottagare

Import, mottagning eller sändning av produkter utanför systemet för uppskovsförfarande

Punktskattepliktiga produkter kan föras in, tas emot eller levereras från en annan EU-medlemsstat med moms, dvs. frisläppta för konsumtion.  Skatterna på produkterna har betalats redan i avsändarstaten.

Produkter som omfattas av den i EU harmoniserade punktskatten

Punktskatten på dessa produkter har harmoniserats i EU:

 • alkohol och alkoholdrycker
 • cigaretter, cigarrer och cigariller, finskuren tobak och annan pip- och cigarettobak
 • flytande bränslen.

När produkter som omfattas av den i EU harmoniserade punktskatten förs in från en annan EU-medlemsstat till Finland, ska mottagaren innan transporten börjar, lämna en förhandsanmälan och betala en säkerhet av engångskaraktär som motsvarar punktskattebeloppet.

Som mottagare är du då en tillfälligt certifierad mottagare.

Du ska lämna in en förhandsanmälan och ställa en säkerhet för produkterna – gör så här

Importör eller mottagare av produkter:

 • Lämna en förhandsanmälan i MinSkatt och betala säkerheten innan produkterna avsänds eller transporten av produkterna till Finland börjar. Lämna förhandsanmälan och betala en säkerhet separat för varje sändning. Skatteförvaltningen använder den inbetalda säkerheten för att betala punktskatten.
 • När du har lämnat förhandsanmälan och betalat säkerheten får du ett punktskattenummer i MinSkatt. Punktskattenumret är giltigt endast en gång och gäller endast en viss sändning.
 • Meddela avsändaren punktskattenumret per e-post eller telefon. Avsändaren behöver punktskattenumret när hen anmäler sändningen i EMCS (systemet för flyttning och kontroll av punktskattepliktiga produkter). I EMCS upprättar avsändaren ett e-SAD, alltså ett elektroniskt förenklat administrativt dokument.
 • När du har tagit emot produkterna ska du göra en mottagningsrapport i EMCS i MinSkatt.
 • Lämna en skattedeklaration av produkterna i MinSkatt.

Valvira ger uppgifter om andra tillstånd som behövs vid import av alkohol.

Exempel: Ett företag i Finland beställer ett parti viner från Frankrike. Företaget ska lämna en förhandsanmälan till Skatteförvaltningen om vinerna och ställa en säkerhet av engångskaraktär innan flyttningen från Frankrike till Finland inleds. Avsändaren i Frankrike ska upprätta ett e-SAD i EMCS. 

Exempel: En estländsk distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland avsänder en long drink-beställning till en privatperson. Vid distansförsäljning är beställaren alltid en privatperson. Säljaren ska lämna en förhandsanmälan om alkoholdryckerna och betala en säkerhet av engångskaraktär innan produkterna skickas från Estland till Finland.

Produkter som omfattas av nationell punktskatt

En förhandsanmälan om införsel eller mottagning av produkter ska lämnas om de produkter som förs in till Finland från ett annat EU-land, som omfattas av nationell punktskatt och som ingår i något av följande kategorier:

 • läskedrycker
 • dryckesförpackningar
 • vissa produkter som innehåller tobak
 • cigarrettpapper eller vätskor för elektroniska cigaretter.

Importören, mottagaren eller avsändaren av produkterna ansvarar för förhandsanmälan alltefter situation. Förhandsanmälan ska lämnas innan produkterna avsänds eller transporten till Finland börjar.

Exempel: Importör av läskedrycker, som inte är innehavare av punktskattetillstånd, för in spansk apelsinjuice till Finland. Importören ska lämna en förhandsanmälan om läskedrycker och dryckesförpackningar.

Exempel:En estländsk distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland skickar en coladryckesbeställning till en privatperson. Distansförsäljaren ska lämna en förhandsanmälan om läskedrycker och dryckesförpackningar innan produkterna skickas från Estland till Finland.

Förhandsanmälan ska lämnas om produkter – gör så här

Importör eller mottagare av produkter:

 • Lämna en förhandsanmälan i MinSkatt innan produkterna avsänds eller transporten av produkterna till Finland inleds.
 • När du har lämnat förhandsanmälan och betalat säkerheten får du ett punktskattenummer i MinSkatt.
 • Punktskattenumret är giltigt endast en gång och gäller endast ett visst produktparti.

En förhandsanmälan ska lämnas om varje produktparti. 

När du har tagit emot produkterna ska du lämna en skattedeklaration av dem.

Någon förhandsanmälan lämnas inte om det är fråga om en innehavare av punktskattetillstånd som verkar inom ramen för sitt tillstånd, det vill säga när produkterna till exempel tas emot direkt i ett skatteupplag. Förhandsanmälan lämnas inte heller om produkterna har producerats av småproducenter av läskedrycker eller dryckesförpackningar.

Exempel: En godkänd upplagshavare av läskedrycker och dryckesförpackningar för in mineralvatten från Österrike till Finland och placerar dem direkt i sitt skatteupplag. Förhandsanmälan om läskedrycker och dryckesförpackningar lämnas inte.

Exempel: En godkänd upplagshavare av alkoholdrycker och dryckesförpackningar beställer ett parti fruktjuice (alltså läskedrycker) från Tyskland. Upplagshavaren ska lämna en förhandsanmälan om läskedrycker innan transporten från Tyskland till Finland inleds.

Småproducent av läskedrycker och/eller dryckesförpackningar

Anvisningar för att lämna in en förhandsanmälan och ställa en säkerhet

Så här lämnar du en förhandsanmälan och ställer en säkerhet av engångsnatur i MinSkatt

Du kan även lämna förhandsanmälan med en pappersblankett: Förhandsanmälan om punktskattepliktiga produkter (1350r)

Anvisningar för deklarering och betalning av skatt

Att deklarera och betala punktskatt

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2023