Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 november kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Hur kan jag från skattekortet ta bort de uppgifter jag anmält tidigare?

Får du inte längre exempelvis hyresinkomst eller stöd för närståendevård som du redan har anmält för skattekortet? Finns det på ditt skattekort resekostnader eller andra avdrag som inte längre gäller?

Beställ ett nytt skattekort i MinSkatt om någon inkomst eller kostnad som berättigar till avdrag inte längre finns. Ändra uppgifterna i ansökan om skattekort och förskottsskatt i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Närmare anvisningar om hur olika uppgifter tas bort finns i slutet av sidan.

Öppna ansökan om skattekort och förskottsskatt i MinSkatt

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. I punkten Skattekort och förskottsskatt 2023 ska du välja länken Skattekort och förskottsskatt.
 2. Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.
 3. Välj knappen där det står Välj den fullständiga versionen av ansökan.
 4. Fasen Basuppgifter: Kontrollera att uppgifterna stämmer.
 5. Fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag:
  • När du håller på att ta bort en inkomst eller ett avdrag från skattekortet kräver systemet att du också ändrar löneuppgifterna i denna fas. Du kan till exempel använda inkomstregistrets uppgifter eller ändra lönebeloppet med en euro.
  • Ta bort uppgifterna om inkomster eller avdrag i den här fasen. Läs mera i anvisningen beroende på vilken inkomst eller vilket avdrag det är fråga om.

Ta bort uppgifterna med hjälp av rätt anvisning

 1. Kontrollera att uppgifterna i punkten Arvoden till närståendevårdare år 2023 är uppdaterade. Korrigera uppgifterna vid behov.
 2.  Välj i punkten Uppskattning av arvoden på vilketdera sätt du anger att arvodet till närståendevårdare har upphört.
  • Om du anger en uppskattning av hela årets belopp, ska du i fältet anteckna hur mycket du får i stöd för närståendevård under hela året. Om de förhandsifyllda uppgifterna stämmer, ska du anteckna samma summa i fältet.
  • Om du anger en uppskattning av beloppet för slutet av året och du inte längre får arvode till närståendevårdare, ska du ange 0 i fältet.
 3. Gå till fasen Leveranssätt. Välj giltighetstid och leveranssätt för skattekortet.
 4. I fasen Förhandsgranska och skicka ska du i sammandraget kontrollera att uppgifterna stämmer. Välj knappen Skicka för att skicka ansökan.
 1. I punkten Utgifter för förvärvande av inkomst eller i punkten Utländska inkomster ska du välja länken Öppna specifikation.
 2. Ange 0 (noll) i de punkter där du inte längre har nämnda utgifter för förvärvande av inkomst eller utländska inkomster.
 3. Välj knappen OK.
 4. Gå till fasen Leveranssätt. Välj giltighetstid och leveranssätt för skattekortet.
 5. I fasen Förhandsgranska och skicka ska du i sammandraget kontrollera att uppgifterna stämmer. Välj knappen Skicka för att skicka ansökan.
 1. Öppna först uppgifterna genom att välja namnet på ärendet.
 2. Välj knappen Ta bort uppgifterna.
 3. Välj knappen Ja.
 4. Gå till fasen Leveranssätt. Välj giltighetstid och leveranssätt för skattekortet.
 5. I fasen Förhandsgranska och skicka ska du i sammandraget kontrollera att uppgifterna stämmer. Välj knappen Skicka för att skicka ansökan.

Exempel: Om du har deklarerat resekostnader enligt kollektivtrafik, ska du välja länken Kollektivtrafik och därefter knappen Ta bort uppgifterna. Om du har flera resekostnader ska du ta bort uppgifterna en i taget på samma sätt.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023