Ansökan om progressiv inkomstbeskattning, Person som bor varaktigt utomlands eller som kommer till Finland för högst 6 månader (6148r)

En person som bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal kan kräva att förvärvsinkomsterna ska beskattas progressivt i stället för källskattebeskattningen.

Blanketten används som bilaga till ansökan om källskattekort, ansökan om skattekort för begränsat skattskyldig och förskottskatt för begränsat skattskyldig hyrd arbetskraft. Blanketten kan även användas som bilaga till skattedeklaration och begäran om omprövning.

Blanketten kan lämnas in till vilken skattebyrå som helst. Om blanketten lämnas som bilaga till skattedeklarationen ska den skickas till den adress som anges på den förhandsifyllda skattedeklarationen.