Gällande skatteavtal

Har getts
31.5.2019
Giltighet
Tills vidare

Skatteavtal hittar du på statens författningsdatabank (Finlex).

Under länkarna nedan finns avtalstexen ifall den är tillgänglig i elektronisk form (pdf-filer), annars finns avtalstexten enbart på finska.

Om ett skatteavtal har ändrats nämns ändringarna under det gällande skatteavtalet. Ändringarna ska tas i beaktande då skatteavtalet tillämpas. Ändringarna kan gälla exempelvis en stats beskattningsrätt eller källskattesatser.

Under länkarna nedan finns avtalstexen ifall den är tillgänglig i elektronisk form (pdf-filer), annars finns avtalstexten enbart på finska.

På finansministeriets webbplats kan man ta del av den aktuella skatteavtalssituationen, även de skatteavtal som förhandlas som bäst.

Den multilaterala konventionens inverkan på skatteavtal

Riksdagen har 13.2.2019 godkänt den år 2016 ingångna multilaterala konvention som gäller skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Konventionen gör det möjligt att anpassa många bilaterala skatteavtal med en multilateral konvention utan att separat ändra varje bilateralt avtal. Finlands reservationer och notifikationer vid deponeringen av konventionens godkännandeinstrument samt konventionstexten framgår av statsrådets förordning av den 25 april 2019.

För Finlands del trädde konventionen i kraft den 1 juni 2019. Tilllämpningen av konventionen inleds emellertid först efter det att den har trätt i kraft i fråga om båda parterna till ett bilateralt skatteavtal. I författningssamlingens fördragsserie publiceras finansministeriets meddelande om konventionens ikraftträdande i fråga om Finlands samtliga skatteavtalspart. I meddelandet förklaras när konventionen träder i kraft i denna andra stat eller annan jurisdiktion. Meddelandena har nämnts under varje gällande skatteavtal och eventuella ändringar i den.

Med hjälp av konventionen ska man i det finska skatteavtalsnätverket inkludera de s.k. minimistandarderna för konventionen, vilka är ett stycke i ingressen som berör syftet med ett skatteavtal, en allmän bestämmelse om förhindrande av avtalsmissbruk, förnyade bestämmelser om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och en bestämmelse om motsvarande justering i fråga om internprissättning. Därtill ska Finland tillämpa den del i konventionen som berör skiljeförfarande. I fråga om de övriga bestämmelserna har Finland lämnat reservationer om att inte tillämpa konventionens bestämmelser. Om Finland eller en annan konventionspart lämnar en reservation om att inte tillämpa konventionens bestämmelser på sina skatteavtal, betyder det att ett bilateralt avtal inte ändras till dessa delar. Då kan inte heller Finland för sin del tillämpa en bestämmelse i konventionen i stället för ett bilateralt skatteavtal.

Vid tillämpningen av skatteavtal ska man ta i beaktade det ursprungliga skatteavtalet, dess ändringsprotokoll, den multilaterala konventionen samt de reservationer och notifikationer som skatteavtalsparterna har lämnat till konventionen. I fortsättningen ska uppdaterade versioner av alla skatteavtal publiceras i Finlex informationstjänster. I fråga om de skatteavtal bredvid vilka konventionen blir tillämplig ska man dessutom i Finlex informationstjänster inkludera en kodifikation där presenteras i ett dokument de relevanta bestämmelser i konventionen som är av vikt för det ifrågavarande skatteavtalet. Information om de uppdaterade versionerna och de kodifikationer som beaktar bestämmelserna i konventionen läggs till under varje skatteavtal allteftersom de publiceras. Syftet med de uppdaterade versionerna och kodifikationerna är att göra det lättare att förstå en helhet som består av flera avtal men endast själva avtalstexterna har rättslig verkan.

Skatteavtal som gäller inkomskatt

OECD-stater: Övriga stater:

Amerikas förenta stater 2/1991
- ändring 3/2008 (pdf)

Australien 91/2007 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 32/2019

Belgien 66/1978
- ändring 54/1997
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 63/2019

Danmark och Färöarna 26/1997
- ändring 95/1997
- ändring 127/2008 (pdf)
- ändring 80/2019

Estland 96/1993
- ändring 55/2016

Frankrike 8/1972
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 42/2019

Grekland 58/1981

Irland 88/1993
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 34/2019

Island 26/1997
- ändring 95/1997
- ändring 127/2008 (pdf)
- ändring 80/2019

Israel 90/1998
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 35/2019

Italien 55/1983

Japan 43/1972
- ändring 111/1991
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 37/2019

Kanada 2/2007 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 83/2019

Lettland 92/1993
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 84/2019

Litauen 94/1993
- ändring 67/2019
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 38/2019

Luxemburg 18/1983
- ändring 60/1992
- ändring 62/2010 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 39/2019

Mexiko 65/1998

Nederländerna 84/1997
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 31/2019

Norge 26/1997
- ändring 95/1997
- ändring 127/2008 (pdf)
- ändring 80/2019

Nya Zeeland 49/1984
- ändring 16/1988
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 48/2019

Polen 21/2010 (pdf)
(har upphävts 26/1979
- ändring 13/1995)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 41/2019

Portugal
- har upphävts 27/1971

Republiken Korea 75/1981

Schweiz 90/1993
- ändring 92/2006 (pdf)
- ändring 122/2010 (pdf)

Slovakien 28/2000 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 45/2019

Slovenien 70/2004 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 46/2019

Spanien 32/2018 (pdf)
- har upphävts 67/1968
- ändring 39/1974
- ändring 109/1991

Storbritannien 2/1970
- ändring 31/1974
- ändring 26/1981
- ändring 8/1987
- ändring 2/1992
- ändring 63/1997
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 47/2019

Sverige 26/1997
- ändring 95/1997
- ändring 127/2008 (pdf)
- ändring 80/2019

Tjeckien 80/1995

Turkiet 49/2012 (pdf)
( har upphävts 61/1988)

Tyskland 86/2017 
- har upphävts 18/1982

Ungern 51/1981

Österrike 18/2001 (pdf)
- ändring 95/2011 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 36/2019

Argentina 85/1996

Armenien 120/2007 (pdf)

Azerbajdzjan 94/2006 (pdf)

Barbados 79/1992

Bosnien och Hercegovina
(se Jugoslavien)

Brasilien 92/1997

Bulgarien 11/1986

Cypern 40/2013
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 40/2020 (pdf)

Egypten 12/1966
- ändring 56/1976

Filippinerna 60/1981

Förenade Arabemiraten 90/1997
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 62/2019

Georgien 76/2008 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 33/2019

Hongkong 79/2018 (pdf)

Indien 58/2010 (pdf)
(har upphävts 59/1984
- ändring 106/1999 (pdf))
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 64/2019

Indonesien 4/1989

Jugoslavien 60/19871)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande (Serbien) 43/2019

Kazakstan 85/2010 (pdf)

Kina 104/2010 (pdf)
(har upphävts 62/1987
ändring 38/1998)

Kirgizistan 14/2004 (pdf)

Kosovo (se Jugoslavien)

Kroatien (se Jugoslavien)

Makedonien 23/2002 (pdf)

Malaysia 16/1986

Malta 82/2001 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 40/2019

Marocko 18/2013 (pdf)
(har upphävts 8/1980)

Moldavien 92/2008 (pdf)

Montenegro (se Jugoslavien)

Pakistan 15/1996

Rumänien 7/2000 (pdf)

Ryssland 110/2002 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 66/2019

Serbien (se Jugoslavien)

Singapore 115/2002 (pdf)
- ändring 41/2010 (pdf)
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 44/2019

Sri Lanka 28/2018 (pdf)
- har upphävts 20/1984

Sydafrika 78/1995

Tadzjikistan 72/2013

Tanzania 70/1978

Thailand 28/1986

Turkmenistan 12/2017

Ukraina 82/1995
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 65/2019

Uruguay 16/2013
- Finansministeriets meddelande om den multilaterala konventionens ikraftträdande 41/2020 (pdf)

Uzbekistan 10/1999
-ändring 43/2016

Vietnam 112/2002 (pdf)

Vitryssland 84/2008 (pdf)

Zambia 28/1985

Avtal om utbyte av uppgifter samt ett kort skatteavtal

Aruba 65/2011 (pdf)

Bermuda 87/2009 (pdf)

Brittiska Jungfruöarna 59/2011 (pdf)

Caymanöarna 34/2010 (pdf)

Guernsey 21/2009 (pdf) 
- ändring 84/2009 (pdf)

Isle of Man 74/2008 (pdf)

Jersey 78/2009 (pdf)

Skatteavtal som gäller arv och gåva

Amerikas förenta stater 18/1952

Danmark 83/1992 
- ändring 103/1993
- Gäller inte Färöarna och Grönland.

Frankrike 26/1959

Island 83/1992 
- ändring 103/1993

Nederländerna 48/1955

Norge 83/1992 
- ändring 103/1993

- Avtalets giltighet i fråga om Norge upphörde den 22 augusti 2014

Schweiz 9/1957

Sverige  83/1992 
- ändring 103/1993
- Avtalets giltighet i fråga om Sverige upphörde den 24 augusti 2007.

1) Avtalet mellan Finland och f.d. Jugoslavien (FördrS 60/1987) tillämpas mellan Finland och Kroatien, Finland och Bosnien och Hercegovina, Finland och Montenegro, Finland och Kosovo och Finland och Serbien. Utrikesministeriets meddelande 17.5.1995, FördrS 70/2001, FördrS 75/2005, FördrS 9/2016 och Utrikesministeriets meddelanden 18.4.2007, 31.1.2012 och 2.2.2016.

Landskoder

Amerikas förenta stater US
Arabemiraten AE
Argentina AR
Armenien AM
Australien AU
Azerbajdzjan AZ
Barbados BB
Belgien BE
Bosnien och Hercegovina BA
Brasilien BR
Bulgarien BG
Cypern CY
Danmark (också Färöarna) DK
Dominica DM
Egypten EG
Estland EE
Filippinerna PH
Finland FI
Frankrike FR
Georgien GE
Grekland GR           
Indien IN
Indonesien ID
Irland IE
Island IS
Israel IL
Italien IT
Japan JP
Kanada CA
Kazakstan KZ
Kina CN
Kirgizistan KG
Kosovo XK*
Republiken Korea KR
Kroatien HR
Lettland LV
Litauen LT

 


 

Luxemburg LU
Makedonien MK
Malaysia MY
Malta MT
Marocko MA
Mexiko MX
Moldavien MD
Montenegro M
Nederländerna NL
Norge NO
Nya Zeeland NZ
Pakistan PK
Polen PL
Portugal PT
Rumänien RO
Ryssland RU
Schweiz CH
Serbien RS
Singapore SG
Slovakien SK
Slovenien SI
Spanien ES
Sri Lanka LK
Storbritannien GB
Sverige SE
Sydafrika ZA
Tanzania TZ
Tadzjikistan TJ
Thailand TH
Tjeckien CZ
Turkiet TR
Tyskland DE
Ukraina UA
Ungern HU
Uruguay UY
Uzbekistan UZ
Vietnam VN
Vitryssland BY
Zambia ZM
Österrike AT

*Kosovo har ingen landskod i internationell standard (ISO). För att beteckna Kosovo används tillfälligt kod XK, tills dess ISO-landskod bekräftas.