Betalning av kvarskatt

Denna anvisning gäller personkunder, näringsidkare, yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt lantbruksföretagare och skogsägare.

När ska kvarskatt betalas?

Om du inte har betalt tillräckligt med skatt under året, ska du betala den resterande skatten i efterhand i form av kvarskatt. Du får giroblanketterna för kvarskatten tillsammans med beskattningsbeslutet från Skatteförvaltningen. Den första raten av kvarskatten för skatteåret 2017 ska betalas 3.12.2018 och den andra 1.2.2019. 

Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller högre, delas beloppet i två rater. Kvarskatt på mindre än 170 euro ska betalas i en rat 3.12.2018.

Du får giroblanketterna för kvarskatten redan på våren

Du får giroblanketterna för kvarskatten redan på våren tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Giroblanketterna gäller, om det inte finns något att korrigera eller komplettera i din skattedeklaration. Ta vara på dem fram till betalningen. Om din beskattning ändras, får du ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter från Skatteförvaltningen på hösten.

Använd alltid bankkonto- och referensnumret på giroblanketten när du betalar kvarskatt. Skriv RF-referensen i sin helhet inklusive bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Beställ giroblanketter

Vid behov kan du beställa nya giroblanketter för kvarskatt. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din beställning. Du får de nya giroblanketterna inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje betalningsrat. Beställ giroblanketter

Du kan också betala kvarskatten med e-faktura eller direktbetalning

Du kan enkelt och tryggt betala förskottsskatten med en e-faktura eller direktbetalning. Personkunder samt rörelseidkare och yrkesutövare kan börja använda e-fakturan eller direktbetalning. Direktbetalningen är avsedd för de kunder som inte använder en nätbank.

Du kan beställa e-fakturan i din nätbank eller ingå ett direktbetalningsavtal med banken senast tre veckor före förfallodagen för förskottsskatten. E-fakturan syns i nätbanken ca två veckor före förfallodagen.

Läs mer: skatt.fi/efaktura

Ränta på kvarskatt

På kvarskatten för skatteåret 2017 beräknas ränta från 1.2.2018 fram till förfallodagen för kvarskattens första rat. Räntan på kvarskatt som underskrider 10 000 euro är 0,5 procent. På den del som överskrider 10 000 euro är räntan 2 procent. Räntan är den av Finlands Bank fastställda referensräntan + 2 procentenheter. Ränteprocenten fastställs årligen. Från den uträknade kvarskatteräntan dras alltid av 20 euro. I praktiken ska du betala ränta på kvarskatten för skatteåret 2017, om beloppet av din kvarskatt överskrider cirka 4 788 euro.

När kvarskatten betalas före förfallodagen

Förhandsbetalar du kvarskatt eller förskottskomplettering senast 1.10.2018 får du ett nytt beskattningsbeslut och nya giroblanketter där den andel som du redan betalat har beaktats i både skatte- och räntebeloppet. Vi skickar ett nytt beskattningsbeslut med giroblanketter till dig före slutet av oktober.

Om det återstår kvarskatt att betala är förfallodagen för kvarskattens första rat 3.12.2018. Om den återstående skatten är mindre än 170 euro, ska den betalas i en rat i december. Kvarskatt på minst 170 euro delas i två betalningsrater som förfaller i december och februari.

Om du betalar kvarskattens första rat före förfallodagen i oktober, november eller december hänförs betalningen till decemberraten.

Exempel: Kvarskattebeloppet uppgår till 300 euro och har delats i två betalningsrater om 150 euro som ska betalas i december respektive februari. Du betalar decemberraten om 150 euro 13.6.2018. Du får ett nytt beskattningsbeslut och en giroblankett där förfallodagen för den obetalda kvarskatten om 150 euro är i december. Du undviker således inte betalningsraten i december genom att betala decemberraten på förhand.

Exempel: Kvarskattebeloppet uppgår till 550 euro. Betalningsraterna om 275 euro förfaller till betalning i december respektive februari. Du betalar 200 euro 18.7.2018. Du får ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter där betalningsraterna för den obetalda kvarskatten är 175 euro i december och 175 euro i februari.

Om du betalar kvarskatt före förfallodagen, men först efter 1.10.2018, får du inga nya giroblanketter. Om du betalar endast en del av kvarskatteraten på förhand, använd samma referensnummer när du betalar det återstående beloppet.

Obs! Förskottskompletteringen enligt nuvarande praxis kommer att slopas. Du kan betala nuvarande förskottskomplettering till och med 31.10.2018. Efter det ersätts förskottskompletteringen av ett tilläggsförskott. Läs mer om tilläggsförskott.

Betalningsuppmaningar för kvarskatten för skatteåret 2017 ges i sammandraget

Skatteförvaltningen skickar inte längre separata betalningspåminnelser för kvarskatten för skatteåret 2017, utan vi påminner om obetalda skatter med en betalningsuppmaning i det månatliga sammandraget. Sammandraget visas i MinSkatt i regel den sista dagen i månaden. Du får sammandraget också per post om du inte har valt att sköta myndighetsärendena elektroniskt på adressen suomi.fi/meddelanden.

I betalningsuppmaningen i sammandraget anges det datum då skatterna senast ska betalas. Observera att försenade skatter medför dröjsmålspåföljder. Du kan räkna ut räntebeloppet efter förfallodagen exempelvis i MinSkatt. Betala kvarskatten och räntan på samma gång.

Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om ett betalningsarrangemang förutsatt att villkoren för detta uppfylls. Mer information om betalningsarrangemang.

Om Skatteförvaltningen överför en obetald skatt till utsökning, ska den skatt som gått till utsökning betalas till utsökningsmyndigheten enligt deras anvisningar. Du får alltid ett meddelande på sammandraget innan skatten skickas till utsökning. För att undvika utsökning ska du betala skatten senast på den dag som anges i meddelandet.

Om du har frågor om betalningen av kvarskatt, ring servicenumret 020 497 027. Om din fråga gäller kvarskattebeloppet eller beskattningsbeslutet (exempelvis avdrag), ring servicenumret 029 497 003.

Vanliga frågor om betalning

Om du har betalat skattens båda rater med referensnumret för den första eller den andra raten riktas betalningarna ändå rätt. Det viktiga är att du använder referensnumren för rätt skatteår.

Om du av misstag har betalat skattens första rat två gånger riktas den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat som du har betalat två gånger returnerar vi den överflödiga prestationen till dig om du inte har andra obetalda skatter eller andra skatter som har skickats till utsökning. Kontrollera eller anmäl ditt kontonummer i MinSkatt.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken