Betalning av kvarskatt

Denna anvisning gäller personkunder, näringsidkare, yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt lantbruksföretagare och skogsägare.

Om du inte har betalt tillräckligt med skatt under året, ska du betala den resterande skatten i efterhand i form av kvarskatt. Du får giroblanketterna för kvarskatten tillsammans med beskattningsbeslutet från Skatteförvaltningen. Den första raten av kvarskatten för skatteåret 2017 ska betalas 3.12.2018 och den andra 1.2.2019. 

Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller högre, delas beloppet i två rater. Kvarskatt på mindre än 170 euro ska betalas i en rat 3.12.2018.

Du får giroblanketterna för kvarskatten redan på våren

Du får giroblanketterna för kvarskatten redan på våren tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Giroblanketterna gäller, om det inte finns något att korrigera eller komplettera i din skattedeklaration. Ta vara på dem fram till betalningen. Om din beskattning ändras, får du ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter från Skatteförvaltningen på hösten.

Då du betalar med giroblanketten ska du ange bankreferensen i sin internationella form, dvs. som en RF-referens. RF-referensen används på samma sätt som vanligt referensnummer. Skriv RF-referensen i sin helhet, också bokstäverna RF. Går det inte att mata in RF-referensen kan man utelämna de fyra första tecknen.

Använd alltid bankkonto- och referensnumret på giroblanketten när du betalar kvarskatt. Om det finns två betalningsrater, har vardera ett eget referensnummer.

Beställ giroblanketter

Vid behov kan du beställa nya giroblanketter för kvarskatt. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din beställning. Du får de nya giroblanketterna inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje betalningsrat. Beställ giroblanketter

Du kan också betala kvarskatten med e-faktura eller direktbetalning

Beställ e-fakturan i din nätbank eller ingå avtal om direktbetalning med din bank. Då löper betalningen av kvarskatten smidigt och du glömmer inte skattens förfallodag. Beställ e-fakturan eller ingå avtalet om direktbetalning senast 3 veckor före förfallodagen.

Om du nu beställer eller redan tidigare beställt en e-faktura för fastighetsskatten, får du också en e-faktura på eventuell kvarskatt och på förskottsskatt. Om du beställer en e-faktura för kvarskatten får du på motsvarande sätt i fortsättningen en sådan också för fastighetsskatten och för förskottsskatten. Motsvarande gäller direktbetalning. Om du inte vill betala fastighetsskatten med e-faktura eller direktbetalning kan du göra en avbeställning. Observera att du då på samma gång också avbeställer e-fakturan eller direktbetalningen som gäller fastighetsskatten.

Ränta på kvarskatt

På kvarskatten för skatteåret 2017 beräknas ränta från 1.2.2018 fram till förfallodagen för kvarskattens första rat. Räntan på kvarskatt som underskrider 10 000 euro är 0,5 procent. På den del som överskrider 10 000 euro är räntan 2 procent året 2018 (räntan är den av Finlands Bank fastställda referensräntan + 2 procentenheter). Ränteprocenten fastställs årligen. Från den uträknade kvarskatteräntan dras alltid av 20 euro. I praktiken ska du betala ränta på kvarskatten för skatteåret 2017, om beloppet av din kvarskatt överskrider cirka 4 788 euro.

När kvarskatten betalas före förfallodagen

Förhandsbetalar du kvarskatt eller förskottskomplettering senast 1.10.2018 får du ett nytt beskattningsbeslut och nya giroblanketter där den andel som du redan betalat har beaktats i både skatte- och räntebeloppet. Vi skickar ett nytt beskattningsbeslut med giroblanketter till dig före slutet av oktober.

Om det återstår kvarskatt att betala är förfallodagen för kvarskattens första rat 3.12.2018. Om den återstående skatten är mindre än 170 euro, ska den betalas i en rat i december. Kvarskatt på minst 170 euro delas i två betalningsrater som förfaller i december och februari.

Om du betalar kvarskattens första rat före förfallodagen i oktober, november eller december hänförs betalningen till decemberraten.

Exempel: Kvarskattebeloppet uppgår till 300 euro och har delats i två betalningsrater om 150 euro som ska betalas i december respektive februari. Du betalar decemberraten om 150 euro 13.6.2018. Du får ett nytt beskattningsbeslut och en giroblankett där förfallodagen för den obetalda kvarskatten om 150 euro är i december. Du undviker således inte betalningsraten i december genom att betala decemberraten på förhand.

Exempel: Kvarskattebeloppet uppgår till 550 euro. Betalningsraterna om 275 euro förfaller till betalning i december respektive februari. Du betalar 200 euro 18.7.2018. Du får ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter där betalningsraterna för den obetalda kvarskatten är 175 euro i december och 175 euro i februari.

Om du betalar kvarskatt före förfallodagen, men först efter 1.10.2018, får du inga nya giroblanketter. Om du betalar endast en del av kvarskatteraten på förhand, använd samma referensnummer när du betalar det återstående beloppet.

Obs! Förskottskompletteringen enligt nuvarande praxis kommer att slopas. Du kan betala nuvarande förskottskomplettering till och med 31.10.2018. Efter det ersätts förskottskompletteringen av ett tilläggsförskott. Läs mer om tilläggsförskott.

Betalningsuppmaningar för kvarskatten för skatteåret 2017 ges i sammandraget

Skatteförvaltningen skickar inte längre separata betalningspåminnelser för kvarskatten för skatteåret 2017, utan vi påminner om obetalda skatter i det månatliga sammandraget. Sammandraget finns i regel tillgängligt i MinSkatt den sista dagen i månaden. Du får sammandraget också per post om du valt postning som leveranssätt.

I sammandraget anges det datum då skatterna senast ska betalas. Om du inte har obetalda skatter sedan tidigare, får du tre betalningsuppmaningar för kvarskatten. Det sammandrag som innehåller den tredje betalningsuppmaningen skickas alltid per post.  Om skatterna inte har betalats senast på den förfallodag som anges i den tredje uppmaningen, överför Skatteförvaltningen dem till utsökning. Observera att försenade skatter medför dröjsmålspåföljder. Du kan räkna ut räntebeloppet efter förfallodagen exempelvis i MinSkatt. Betala kvarskatten och räntan på samma gång.

Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om ett betalningsarrangemang förutsatt att villkoren för detta uppfylls. Läs mer om betalningsarrangemang

Om Skatteförvaltningen överför skatten till utsökning, ska den skatt som gått till utsökning betalas till utsökningsmyndigheten enligt deras anvisningar.

Om du har frågor om betalningen av kvarskatt, ring servicenumret 020 497 027. Om din fråga gäller kvarskattebeloppet eller beskattningsbeslutet (exempelvis avdrag), ring servicenumret 029 497 003.

Vanliga frågor om betalning

Om du har betalat skattens båda rater med referensnumret för den första eller den andra raten riktas betalningarna ändå rätt. Det viktiga är att du använder referensnumren för rätt skatteår.

Om du av misstag har betalat skattens första rat två gånger riktas den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat som du har betalat två gånger returnerar vi den överflödiga prestationen till dig om du inte har andra obetalda skatter eller andra skatter som har skickats till utsökning. Kontrollera eller anmäl ditt kontonummer i MinSkatt.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken