Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

1D Resekostnader – Resor som dras av som utgifter för förvärvande av inkomst, deklarationsanvisning

I denna anvisning finns information om hur du med pappersblankett 1D deklarerar kostnaderna för tillfälliga arbetsresor till ett särskilt arbetsställe. Tillfällig arbetsresa är en resa som du gör p.g.a. dina arbetsrelaterade uppgifter utanför din egentliga arbetsplats, dvs. till ett särskilt arbetsställe.

I denna anvisning finns information också om hur du med pappersblankett 1D deklarerar resor inom s.k. specialbranscher. Resor inom specialbranscher är resor till varierande arbetsställen inom t.ex. bygg-, mark- och anläggnings- eller skogsbranschen. Du får dra av resor inom specialbranscher endast om du inte har någon egentlig arbetsplats där du arbetar regelbundet.

Du får dra av tillfälliga arbetsresor och specialbranschernas resor enligt det transportmedel du använt (t.ex. egen bil). Resekostnaderna dras av från förvärvsinkomst som utgift för förvärvande av inkomst.

Du kan också deklarera resekostnaderna elektroniskt i MinSkatt. Då behöver du inte pappersblanketten. Läs anvisningen om att deklarera i MinSkatt. Vid behov kan du också använda denna blankettanvisning som hjälp.

Du hittar pappersblanketten 1D på blankettbeskrivningssidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Övriga resekostnader – välj rätt blankett

Du kan deklarera dina övriga resor i MinSkatt eller på följande blanketter:

Avdraget kan beaktas i skattekortet

Du kan deklarera resekostnaderna för ett skattekort. Då beaktas avdraget i skattekortets förskottsinnehållningssats och inte först efteråt vid den slutliga beskattningen.

Lämna uppgifterna för skattekortet i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du kan dock också söka ändring i skattekortet med pappersblankett 5010r (Ansökan om skattekort och/eller förskottsskatt). Då ska du bifoga den här blanketten till din ansökan.

Resekostnaderna som du har anmält för skattekortet överförs också till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov.

Du kan också ansöka om avdrag i efterskott

Du kan också deklarera resorna mellan bostaden och arbetsplatsen senare i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då lämnar du uppgifterna i MinSkatt eller på den här blanketten senast på den utsatt dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan också använda den här blanketten för att begära omprövning av hushållsavdraget efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga den här blanketten. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i alla uppgifter om resorna som ska dras av som utgifter för förvärvande av inkomst.

Resekostnaderna minskar beloppet av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Observera att dina skatter inte minskar lika mycket.

Läs mer om resor till den sekundära arbetsplatsen
Läs mer om resor inom specialbranscher

1 Personuppgifter och skatteår

Här ska du ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du deklarerar resekostnader.

2 Kostnader för tillfälliga arbetsresor sammanlagt

Ange här ett sammandrag om de tillfälliga arbetsresorna. Specificera resorna i del 3 och 4 på blanketten.

Ange här det sammanlagda beloppet av avdragsgilla resekostnader för tillfälliga arbetsresor per år. Du får dra av endast den del av resekostnaderna som arbetsgivaren inte har ersatt. Ange också antalet arbetsdagar samt antalet kilometer tur och retur under året.

3 Kostnader för tillfälliga arbetsresor med kollektivtrafikmedel/år

I den här delen ska du specificera dina tillfälliga arbetsresor med kollektivtrafik.

Om din tjänstgöring på arbetsobjektet varar över 3 år ska du kryssa för punkten. 

Läs mer om tidsgränsen för tillfälligt arbete och dess inverkan på resekostnadsavdraget.

Du får dra av endast den del av resekostnaderna som arbetsgivaren inte har ersatt. Om arbetsgivaren har betalat ersättning för arbetsresorna ska du ange de skattefria ersättningarnas belopp.

Fyll i också närmare uppgifter om dina resor till de olika ställena. Vid behov kan du fortsätta till sida 2 av blanketten. Om det inte finns plats för att fylla i alla resor kan du ta kopior av sida 2 och använda kopiorna som tilläggsblad. Kom alltid ihåg att också fylla i sammandraget på första sidan där du räknar ihop resekostnadernas sammanlagda belopp för hela året.

Ange följande uppgifter om resorna:

  • Från: adressen till den plats där resan börjar
  • Till: adressen till det särskilda arbetsstället (arbetsobjektet)
  • Första dag och sista dag: tidsperiod under vilken du har gjort resor till det särskilda arbetsstället
  • Tur- och returresa: resans längd tur och retur
  • Resekostnader sammanlagt under denna tid: resekostnaderna för hela tidsperioden.

Om du använder flera olika kollektivtrafikmedel ska du ange biljettpriserna sammanlagt för de olika trafikmedlen i punkten Resekostnader sammanlagt under denna tid.

4 Kostnader för tillfälliga arbetsresor med andra fortskaffningsmedel än med kollektivtrafikmedel/år

I den här delen ska du specificera dina tillfälliga arbetsresor som du gjort med annat an kollektivtrafik.

Kryssa för vilket fordon du har använt. Om du under året använt flera olika kollektivtrafikmedel ska du kryssa för det fordon du använt mest. Om ditt fordon inte nämns på blanketten ska du lämna punkterna blanka.

Sätt ut ett kryss också om arbetet på arbetsobjektet varar över tre år. 

Läs mer om tidsgränsen för tillfälligt arbete och dess inverkan på resekostnadsavdraget.

Du får dra av endast den del av resekostnaderna som arbetsgivaren inte har ersatt. Om arbetsgivaren har betalat ersättning för en del av resekostnaderna ska du ange de skattefria ersättningarnas belopp.

Fyll i också närmare uppgifter om dina resor till de olika ställena. Vid behov kan du fortsätta till sida 2 av blanketten. Om det inte finns plats för att fylla i alla resor kan du ta kopior av sida 2 och använda kopiorna som tilläggsblad. Kom alltid ihåg att också fylla i sammandraget på första sidan där du räknar ihop resekostnadernas sammanlagda belopp för hela året.

Ange följande uppgifter om resorna:

  • Från: adressen till den plats där resan börjar
  • Till: adressen till det särskilda arbetsstället (arbetsobjektet)
  • Första dag och sista dag: tidsperiod under vilken du har gjort resor till det särskilda arbetsstället
  • Tur- och returresa: resans längd tur och retur
  • Resekostnader sammanlagt under denna tid: resekostnaderna för hela tidsperioden.

Kontrollera hur mycket du kan beviljas i resekostnadsavdrag för olika fordon

Om du använder flera olika trafikmedel ska du ange de sammanlagda resekostnaderna i punkten Resekostnader sammanlagt under denna tid.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2021