Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Rörligt arbete

Exempel på yrkesgrupper som kan ha rörligt arbete är hemsjukvårdare, montörer, chaufförer och representanter. Även dessa har vanligen en egentlig arbetsplats, dvs. ett ställe där de t.ex. hämtar sina arbetsorder eller en bil och förvarar de beklädnadsartiklar och arbetsredskap som de behöver i arbetet.

Deklarera resekostnader i MinSkatt

Resor hemifrån till egentlig arbetsplats

Om du har en egentlig arbetsplats kan du avdra kostnaderna som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Resekostnaderna får avdras enligt kostnaderna för det billigaste fortskaffningsmedlet.

Deklarera kostnaderna för dessa resor

  • i punkten Resekostnader – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Så här deklarerar du kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats i MinSkatt

Exempel: En långtradarchaufför Anttis egentliga arbetsplats är den depå eller terminal där långtradaren är parkerad. Antti får dra av resorna hemifrån till den egentliga arbetsplatsen och tillbaka enligt kostnaderna för det billigaste fortskaffningsmedlet som resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Resor från den egentliga arbetsplatsen till växlande arbetsobjekt

Om du reser från den egentliga arbetsplatsen till särskilda arbetsställen dvs. arbetsobjekt som växlar, kan du dra av dessa resekostnader. Resorna från den egentliga arbetsplatsen till det särskilda arbetsstället och tillbaka kan avdras som kostnader för inkomstens förvärvande. Du får avdra kostnaderna enligt kostnaderna för det fortskaffningsmedel som du har använt. Det finns ingen övre gräns för avdraget. Av kostnaderna får du emellertid bara avdra den andel som arbetsgivaren inte har ersatt.

Deklarera dessa resor (om arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna)

  • i punkten Resekostnader – Tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher.

Så här deklarerar du tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher i MinSkatt

Exempel: En elmontör Pekka som gör renoveringsarbeten åker på morgonen till arbetsgivarens lager där han får de verktyg han behöver för sitt arbete. Lagret är alltså Pekkas egentliga arbetsplats. Resorna hemifrån till den egentliga arbetsplatsen och tillbaka får avdras enligt kostnaderna för det billigaste fortskaffningsmedlet som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Pekka reser från arbetsgivarens lager till kunderna i växlande arbetsobjekt.  Dessa resor gör Pekka med egen bil. Pekka får avdra kostnaderna för resor från arbetsgivarens lager till kunderna och tillbaka som kostnader för inkomstens förvärvande enligt kostnaderna för användning av egen bil (0,30 e/km). Det finns ingen övre gräns för avdraget.

Kostnader för resor hemifrån till växlande arbetsställen

Om du inte har någon egentlig arbetsplats, dvs. du åker hemifrån direkt till växlande arbetsställen kan du avdra resekostnaderna som kostnader för inkomstens förvärvande. Du får avdra kostnaderna enligt kostnaderna för det fortskaffningsmedel som du har använt. Då får du göra avdraget enligt det fortskaffningsmedel som du i verkligheten har använt. Det finns ingen övre gräns för avdraget. Av kostnaderna får du emellertid bara avdra den andel som arbetsgivaren inte har ersatt skattefritt.

Deklarera dessa resor (om arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna)

  • i punkten Resekostnader – Tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher.

Så här deklarerar du tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher i MinSkatt

Exempel: Berta arbetar som försäljningsrepresentant och åker dagligen hemifrån för att besöka olika kunder. Berta kör med egen bil. Hon får avdra resekostnaderna som kostnader för inkomstens förvärvande enligt kostnaderna för användning av egen bil (0,30 e/km). Det finns ingen övre gräns för avdraget.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023