Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur ska jag dra av resekostnaderna mellan bostaden och arbetsplatsen i beskattningen?

Du kan dra av resekostnaderna endast för de månader som du arbetar och för resor som har blivit av.

Beakta följande situationer:

  • Du använder en tjänstebil: Det billigaste alternativet kan ändå vara kollektivtrafik och då ska du ansöka om avdraget enligt den.
  • Du erbjuder samåkning: Det billigaste alternativet kan ändå vara kollektivtrafik och då ska du ansöka om avdraget enligt den. Avdraget minskar dock om du får ersättning för den skjuts du erbjudit andra (samåkande).
  • Du samåker: Om du inte betalar något för skjutsen kan du inte dra av resekostnader. Om du betalar mindre för att samåka än priset med kollektivtrafik är, är samåkandet det billigaste fortskaffningsmedlet för dig och då du ska ansöka om avdraget enligt det.
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023