Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Avdrag för resor mellan hemmet och arbetsplatsen beviljas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Kostnaderna för användningen av egen bil får avdras endast under vissa omständigheter.

Deklarera resekostnader i MinSkatt

Se anvisningen för MinSkatt: Så här deklarerar du kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

Hur ska jag dra av resekostnaderna mellan bostaden och arbetsplatsen i beskattningen?

Det billigaste resesättet är i allmänhet kollektivtrafiken

Fortskaffningsmedlet, biljettpriserna och arbetstiden påverkar beloppet av dina resekostnader.

 • Beräkna kostnaderna enligt det billigaste tillgängliga biljettpriset även om du skulle ha köpt en annan slags biljett eller gjort resorna till exempel med egen bil.
 • Om du har flera alternativ att resa kollektivt, kan exempelvis lika gärna använda tåg eller buss, beräknas avdraget enligt det billigaste alternativet.
 • Det billigaste biljettalternativet är i allmänhet månadsbiljett (med eventuell anslutningsbiljett), 44 resors biljett eller regionbiljett.
 • Om du har arbetat hela året är antalet arbetsmånader i allmänhet 11 eftersom avdrag inte kan göras för semestermånaden.
 • Kom ihåg att också beakta till exempel distansarbete, alterneringsledighet, arbetskommenderingar eller andra situationer som avbryter perioden av resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Deklarera resekostnaderna enligt de faktiska resorna.

Exempel: Antti bor i Juva och åker med egen bil till arbetsplatsen i centrum av Varkaus. Den dagliga tur- och returresan mellan hemmet och arbetsplatsen är 100 km. Resekostnader beräknade enligt egen bil skulle uppgå till 6 600 euro per år, men Antti kan inte dra av ett så stort belopp i sin beskattning. Orsaken till det är att Antti skulle ha möjlighet att åka kollektivt mellan Juva och Varkaus.

Han skulle kunna köpa en regionbiljett som berättigar till ett obegränsat antal bussresor mellan Juva och Varkaus i 30 dagars tid. Eftersom avdraget beviljas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet, beräknas avdraget för Anttis resekostnader enligt priset på regionbiljetten, även om han åker med egen bil.

Antti är på semester hela juli månad, varför det för juli inte beräknas uppstå några resekostnader. Regionbiljetten kostar 86 euro per månad varför beloppet på resekostnader om året är 11 x 86 e = 946 euro.

Biljettpriser för kollektivtrafiken hittar du t.ex. på Matkahuoltos webbplats (Matkahuolto.fi) och på kommunernas och trafikidkarnas webbplatser. 

Avdrag för användning av egen bil

Du kan dra av resekostnader beräknade enligt användningen av egen bil endast med någon av följande motiveringar:

 • Det finns inga kollektivtrafikförbindelser över huvudtaget.
 • Promenadavståndet i en riktning är sammanlagt minst 3 kilometer. Exempelvis om promenadavståndet hemifrån till hållplatsen är 2 kilometer och avståndet från den hållplats du stiger av till arbetsplatsen också är 2 kilometer är promenadavståndet i en riktning sammanlagt 4 kilometer.
 • Väntetiden (alltså inte resetiden) under en tur-returresa är sammanlagt minst 2 timmar.
 • Din resa börjar eller avslutas mellan kl. 00.00 - 05.00.

Observera att följande grunder inte duger som motivering för avdrag enligt kostnaderna för användningen av egen bil i beskattningen:

 • Egen bil är snabbare än kollektivtrafiken.
 • Du behöver bil i arbetet.
 • Du skjutsar barn till daghemmet eller skolan under resan mellan hemmet och arbetet.

Hur mycket avdrag för resekostnader kan man få för fortskaffningsmedel som inte omfattas av kollektivtrafiken?

För resor med annat än kollektivtrafikmedel beräknas beloppen av resekostnadsavdrag i skattedeklaration för 2023 enligt följande:

 • egen bil (0,30 euro/km)
 • tjänstebil (bruksförmånsbil) 0,24 euro/km
 • bil med fri bilförmån 0,21 euro/km
 • motorcykel 0,20 euro/km
 • moped 0,11 euro/km
 • cykel (också elcykel) 100,00 euro/år

I skattekortet för 2024 är avdraget för användningen av egen bil 0,28 euro per kilometer och bruksförmånsbil 0,21 euro per kilometer.

Exempel: Markku kan dra av kostnaderna för resorna han kör med egen bil mellan hemmet och arbetsplatsen. Under året 2023 har han vanligtvis en månads semester, och därför beräknas avdraget för 11 månader. Det finns i genomsnitt 22 arbetsdagar i månaden.

Markkus resekostnader per år: 11 månader x 22 dagar x 80 km x 0,30 euro/km = 5 808 euro.

Om Markku arbetar två dagar i månaden på distans hemifrån är Markkus resekostnader per år: 11 månader x 20 dagar x 80 km x 0,30 euro/km = 5 280 euro.

Kostnaderna för munskydd om du köpt dem själv

Det är inte längre möjligt att dra av kostnader för munskydd i beskattningen från och med år 2023.

Självrisken för resekostnaderna är 900 euro

Från resekostnaderna dras först av självrisken som är 900 euro (750 euro år 2023). Efter självriskandelen får resekostnader dras av till ett belopp på högst 7 000 euro (8 400 euro år 2023). Du får alltså fullt avdrag om dina resekostnader sammanlagt är minst 7 900 euro. Deklarera resekostnaderna alltid i sin helhet: dra inte själv av självriskandelen.

Om du har varit arbetslös en del av året är självrisken för resekostnaderna mindre. Varje hel månad av arbetslöshetsersättning (= 21,5 ersättningsdagar) minskar självriskandelen med 80 euro (70 euro år 2023). Självriskandelen är dock minst 160 euro (140 euro år 2023). Skatteförvaltningen beräknar självriskandelen även för den som varit arbetslös. Du ska alltså inte själv dra av självriskandelen när du deklarerar dina resekostnader.

Också föräldraledighet minskar självrisken för resekostnader med 80 euro per varje hel föräldrapenningsperiod. Läs mer om resekostnader när du är arbetslös eller föräldraledig.

Resekostnaderna dras av från förvärvsinkomsterna, inte direkt från skatterna

Resekostnaderna minskar det belopp som beskattas som förvärvsinkomst. Avdraget görs alltså inte av direkt från skatterna. Om de avdragbara resekostnaderna är exempelvis 4 400 euro har detta inte lika stor effekt på beloppet av den skatt du betalar. Det är bara den beskattningsbara inkomsten som minskas med beloppet av resekostnadsavdraget.

Exempel: Markkus förvärvsinkomster är 40 000 euro per år. Om Markku inte hade andra avdrag än sådana som ska tas i beaktande i beskattningen på tjänstens vägnar, skulle hans skattesats vara 25 % och skatten på förvärvsinkomsten 25 % x 40 000 euro = 10 000 euro.

Markkus resekostnader uppgår emellertid till 4 400 euro. Från resekostnaderna dras först av 900 euro, det vill säga självriskandelen. Beloppet av resekostnader som ska dras av är alltså 3 500 euro. Efter avdraget är Markkus beskattningsbara förvärvsinkomst 40 000 euro – 3 500 euro = 36 500 euro. Nu är Markkus skattesats 21 % och skatten på hans inkomst 21 % x 40 000 euro = 8 400 euro.

Markkus resekostnader på 4 400 euro minskade den skatt han ska betala med 1 600 euro (10 000 euro – 8 400 euro = 1 600 euro). 

Den skattepliktiga andelen av personalbiljetten visas i din skattedeklarationen

Om du använder din personalbiljett (till exempel arbetsresesedlar) för att pendla mellan hemmet och arbetsplatsen ska du ange kostnaderna för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen utan att dra av personalbiljettens värde. Din arbetsgivare meddelar oss personalbiljettens värde och vi beaktar det i dina inkomster och i ditt resekostnadsavdrag. Personalbiljetten är skattefri upp till 3 400 euro.

Exempel: Pekkas arbetsgivare har gett honom en personalbiljettförmån år 2024 vars värde är 2 400. För resorna mellan hemmet och arbetsplatsen använder Pekka en månadsbiljett för tågtrafiken. Den kostar 320 euro per månad, det vill säga sammanlagt 3 520 euro för 11 månader.

Pekka deklarerar hela priset för månadsbiljetterna, 3 520 euro, som kostnad för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen.

Pekkas arbetsgivare meddelar oss att Pekka har fått en personalbiljettförmån värd 2 400 euro. Förmånen är i sin helhet skattefri för Pekka. Den skattefria förmånen minskar beloppet av Pekkas resekostnadsavdrag. De resekostnader som beaktas blir alltså 3 520 euro – 2 400 euro = 1 120 euro.

Läs den mer detaljerade anvisningen om personalbiljetter i den så kallade naturaförmånsanvisningen (se kap. 9 i anvisningen).

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024