Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Veckoslutsresor hem till familjen

Är ditt hem på annan ort än där du arbetar och övernattar under arbetsveckan? Möjligheterna att avdra resekostnader beror på dina familjeförhållanden och på huruvida arbetsplatsen på den andra orten är din egentliga arbetsplats eller om du bara arbetar där tillfälligt.

Deklarera i MinSkatt

Vilka kostnader som kan avdras för veckoslutsresor till hemorten beror på dina familjeförhållanden.

Vid beskattningen anses du ha familj ifall

  • du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap
  • du har en sambo som du har eller har haft ett gemensamt barn med.

När resekostnader ska dras av kan du anses ha familj även om du är ensamförsörjare och bor med dina minderåriga barn eller om du har gemensam vårdnad om dina minderåriga barn och barnen bor en del av tiden med dig.

En person med familj som har sin stadigvarande arbetsplats på annan ort än hemmet och familjen

Om du har hemmet och familjen på en annan ort och en bostad på arbetsorten där du bor under tiden mellan arbetsdagarna, kan du dra av kostnaderna för resor hem till familjen. Kostnaderna för resor hem till familjen (vanligen en gång i veckan) dras av enligt det billigaste transportmedlet. Kollektivtrafiken är det billigaste alternativet, om du hinner hem till veckoslutet med kollektiva trafikmedel.

Deklarera kostnaderna för resor hem till familjen

  • i punkten Resekostnader – Veckoslutsresor.

Exempel: Maija och hennes man bor i ett gemensamt hem i St. Michel. Maijas egentliga arbetsplats är i Kuopio. Maija har en bostad i Kuopio där hon övernattar mellan arbetsdagarna. Maija tillbringar veckosluten tillsammans med sin man hemma i St. Michel. Maija reser till St. Michel på fredagen efter sina arbetsdagar och tillbaka till Kuopio på söndagkvällen. Ur beskattningssynvinkel har Maija en familj. Maija får avdra kostnaderna för dessa resor som hon en gång i veckan gör hem till familjen enligt det billigaste fortskaffningsmedlet och den billigaste biljetten för det.

Du får också dra av kostnaderna för resor mellan bostaden på arbetsorten och arbetsplatsen enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Deklarera kostnaderna för resor på arbetsorten

  • i punkten Resekostnader – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Exempel (fortsätter): För resorna mellan bostaden i Kuopio och arbetsplatsen får Maija avdra kostnaderna enligt biljettpriset för det billigaste fortskaffningsmedlet.

Om makarna har olika hemkommuner får veckoslutsresor hem till familjen inte dras av.

En person utan familj som har sin stadigvarande arbetsplats på annan ort än hemmet

Om du inte har familj kan du inte avdra kostnader för veckoslutsresor mellan ditt egentliga hem och orten du arbetar på.

Du kan endast dra av kostnaderna för resor mellan bostaden på arbetsorten och arbetsplatsen. Avdraget ska göras enligt kostnaderna för det billigaste fortskaffningsmedlet.

Deklarera kostnaderna för resor på arbetsorten

  • i punkten Resekostnader – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Exempel: Minttu och Mauri har ett gemensamt hem i Åbo. De är inte gifta och de har inga barn.  Mauris egentliga arbetsplats är i Helsingfors. Mauri har en bostad i Helsingfors och där övernattar han mellan arbetsdagarna. Mauri tillbringar veckosluten tillsammans med Minttu hemma i Åbo. Ur beskattningssynvinkel har Mauri ingen familj. Mauri kan alltså inte avdra kostnaderna för veckoslutsresorna till det gemensamma hemmet i Åbo.

För resorna mellan bostaden i Helsingfors och arbetsplatsen får Mauri avdra kostnaderna enligt biljettpriset för det billigaste fortskaffningsmedlet.

Arbetskommendering på annan ort än hemmet

Om du arbetar på annan ort tillfälligt på ett s.k. särskilt arbetsställe. Då får du dra av veckoslutsresorna till din hemort även om du inte har någon familj.

Ett särskilt arbetsställe avses ett ställe där löntagaren arbetar tillfälligt.

Tillfälligt arbete på en och samma arbetsplats kan pågå i högst tre år. Tillfälligt arbete betyder inte arbete i en tidsbunden anställning.

Mer information om tidsgränserna för tillfällig tjänstgöring

Resor mellan det särskilda arbetsstället och bostaden på samma ort

Kostnader för resor på arbetsorten får avdras som kostnader för inkomstens förvärvande. Avdraget får göras enligt det fortskaffningsmedel som du har använt för resorna.

Deklarera kostnaderna för resor på arbetsorten

  • i punkten Utgifter för inkomstens förvärvande från förvärvsinkomster.

Veckoslutsresor hem under arbetskommendering

Veckoslutsresor under arbetskommenderingen mellan hemmet och ett särskilt arbetsställe kan jämföras med resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen. Du kan dra av dina veckoslutsresor som du under arbetskommenderingen gjort hem till familjen enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Om du hinner hem till veckoslutet med kollektiva trafikmedel ska du deklarera resekostnaderna enligt kollektivtrafiken.

Om din arbetsgivare ersätter resekostnaderna för en veckoslutsresa betraktas ersättningen som lön. I så fall får du ändå avdra kostnaderna för veckoslutsresan enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Deklarera kostnaderna för hemresor

  • i punkten Resekostnader – Veckoslutsresor.

Resor hem ifall arbetskommenderingen avbryts

En arbetskommendering kan avbrytas t.ex. för den tid du har semester eller sjukledighet eller om arbetsgivaren inte ordnat inkvartering för veckosluten.

Om arbetskommenderingen på en annan ort avbryts och arbetsgivaren inte har ersatt kostnaderna för hemresor, kan du avdra kostnaderna för hemresor som kostnader för inkomstens förvärvande. Avdraget får göras enligt det fortskaffningsmedel som du har använt för resorna.

Deklarera kostnaderna för dessa resor

  • i punkten Resekostnader – Veckoslutsresor.
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024