Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tabell: Resekostnadsavdrag för olika slags fordon 2023

Resekostnadsavdrag beräknas som resa mellan bostaden och arbetsplatsen eller som tillfällig arbetsresa.

  • Med resor mellan bostaden och arbetsplatsen avses resor mellan hemmet och den egentliga arbetsplatsen. Dras av enligt det billigaste fortskaffningsmedlet och biljettpriset. För användningen av något annat fortskaffningsmedel beviljas avdrag endast under vissa omständigheter. Läs närmare om användning av egen bil.
  • En arbetsresa är en tillfällig resa som på grund av arbetsuppgifter görs till ett särskilt arbetsställe. Får dras av endast om arbetsgivaren inte har betalat skattefria ersättningar.

Resekostnadsavdragens storlek i deklarationen för 2023

Resekostnadsavdragens storlek i deklarationen för 2023
Fordon Resor mellan bostaden och arbetsplatsen Arbetsresor
  Dra av enligt det billigaste fortskaffningsmedlet Dra av enligt det fortskaffningsmedel som du använt
Kollektivtrafik Billigaste fortskaffningsmedlet och biljettpriset De faktiska kostnaderna
Egen bil 0,30 euro/km 0,30 euro/km
Bruksförmånsbil 0,24 euro/km 0,14 euro/km
Bil med fri bilförmån 0,21 euro/km inget avdrag
Motorcykel och lätt fyrhjuling 0,20 euro/km 0,20 euro/km
Moped 0,11 euro/km 0,11 euro/km
Cykel (också elcykel) 100 euro/år 1 100 euro/år 2
Egen elsparkcykel, elskoter, balansskoter 100 euro/år 100 euro/år
Hyrd elsparkcykel, elskoter, balansskoter kostnader för att hyra kostnader för att hyra

1) Om löntagaren har skattefri cykelförmån som naturaförmån, kan hen inte dra av resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen för resor på cykeln. Om en del av cykelförmånen är skattepliktig naturaförmån, får arbetstagaren för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dra av den skattepliktiga delen, dock högst 100 euro.

2) Om arbetstagaren gjort en arbetsresa med tjänstecykel, kan hen dra av kostnader endast om en del av cykelförmånen är skattepliktig. Då kan arbetstagaren dra av den skattepliktiga andelen, dock högst 100 euro om året.

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2024