Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tabell: Hur ska resor som hänför sig till arbetet dras av i beskattningen?

Du kan i beskattningen dra av resekostnader som hänför sig till arbetet på följande två sätt enligt resans syfte:

  1. Som resor mellan bostaden och arbetsplatsen ­ du ska beräkna kostnaderna enligt det billigaste fortskaffningsmedlet
  2. Som kostnader för förvärvande av inkomst ­ du ska beräkna kostnaderna enligt de faktiska kostnaderna. Arbetstagaren får endast dra av de kostnader som arbetsgivaren inte har ersatt.

I den här tabellen ser du hur det går att dra av olika typer av resor.

Resa som hänför sig till arbetet Dra av som resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt kostnaderna för det billigaste fortskaffningsmedlet Dra av som kostnader för förvärvande av inkomst, enligt de faktiska kostnaderna 
Resor mellan bostaden och den egentliga arbetsplatsen Ja Nej
Veckoslutsresor som en person med familj1 gör från den egentliga arbetsplatsen eller från orten där den finns Ja Nej
Veckoslutsresor som en person utan familj2 gör från den egentliga arbetsplatsen eller från orten där den finns Nej Nej
Resor till en sekundär arbetsplats Nej Ja
Resor mellan den sekundära arbetsplatsen och inkvarteringsstället Ja Nej
Dagliga resor till arbetsobjekt inom specialbranscher Nej Ja
Veckoslutsresa under arbetskommendering Ja Nej
Veckoslutsresor när en arbetskommendering avbryts Nej Ja
Resor till den egentliga arbetsplatsen när personen har ett rörligt arbete Ja Nej
Resor till växlande arbetsobjekt när personen har ett rörligt arbete Nej Ja

1 och 2

Grunderna för resekostnadsavdrag är olika beroende på om du har familj eller inte. Vid beskattningen anses du ha familj när

  • du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap
  • du har en sambo som du har eller har haft ett gemensamt barn med.

I annat fall har du ingen familj ur beskattningens synvinkel.

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2022