1B Resekostnader – Veckoslutsresor (3010r)

Med den här blanketten kan du deklarera kostnaderna för veckoslutsresor till hemmet om du arbetar på en annan ort. Du kan också deklarera uppgifterna i MinSkatt.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklaration 2021 – deklarationsanvisning

Deklarera övriga resekostnader i MinSkatt eller använd följande blanketter:

  • för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (också för resor mellan din arbetsplats på en annan ort och bostaden på den orten) – blankett 1A
  • resor mellan hemmet och den sekundära arbetsplatsen – blankett 1C
  • resor till en särskild arbetsplats (t.ex. resor inom bygg-, mark- och anläggnings- eller skogsbranschen) – blankett 1D.

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2020