Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Resor till sekundär arbetsplats

Arbetar du inom två eller flera kommuner för samma arbetsgivare? Du kan avdra resekostnader till en sekundär arbetsplats enligt det fortskaffningsmedel som du använder ifall din arbetsgivare inte har ersatt resorna.

Deklarera i MinSkatt

Med en sekundär arbetsplats avses arbetsgivares driftställe eller ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, där arbetstagaren vid sidan av sin egentliga arbetsplats arbetar regelbundet. En sekundär arbetsplats ska ligga på annan ort eller stat än den primära dvs. egentliga arbetsplatsen. Bland annat företag i samma koncern hör till samma intressesfär.

Läs mer om definitionen av sekundär arbetsplats (se punkt 4.1 i anvisningen).

Resekostnader hemifrån eller från den egentliga arbetsplatsen till sekundär arbetsplats

Kostnader för resor mellan hemmet och den sekundära arbetsplatsen och mellan den egentliga och den sekundära arbetsplatsen kan avdras som kostnader för inkomstens förvärvande, ifall arbetsgivaren inte har ersatt resorna. Avdraget får göras enligt kostnaderna för det fortskaffningsmedel som du har använt. Det finns ingen övre gräns för avdraget.

Deklarera kostnaderna för dessa resor

  • i punkten Resekostnader – Resor till sekundär arbetsplats.

Kostnader för resor mellan inkvarteringsstället och den sekundära arbetsplatsen

Kostnader för resor mellan den sekundära arbetsplatsen och inkvarteringsstället kan avdras som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Du får dra av resekostnaderna enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Deklarera kostnaderna för resor mellan inkvarteringsstället och den sekundära arbetsplatsen

  • i punkten Resekostnader –  Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Exempel: Verkställande direktören Antti arbetar 3 dagar i veckan i Rovaniemi, där han har en egentlig arbetsplats. Antti bor i Rovaniemi. Till Anttis befattningsbeskrivning hör även att leda bolagets driftställen i Kemijärvi och Sodankylä. Antti arbetar regelbundet en dag i veckan i Kemijärvi och en dag i Sodankylä. Kemijärvi och Sodankylä är hans sekundära arbetsplatser.

Antti får avdra kostnaderna för resor mellan hemmet i Rovaniemi och sin egentliga arbetsplats i Rovaniemi som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Resorna från Rovaniemi (hemifrån eller från den egentliga arbetsplatsen) till driftställena i Kemijärvi och Sodankylä och tillbaka kan avdras som resor till den sekundära arbetsplatsen. Avdraget får göras enligt kostnaderna för det fortskaffningsmedel som han har använt.

Om Antti övernattar i Sodankylä eller Kemijärvi kan han avdra kostnaderna för resor från inkvarteringsstället till driftstället och tillbaka som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Sidan har senast uppdaterats 3.3.2022