Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Resor inom specialbranscher

Byggnads-, jordbyggnads- och skogsbranschen är exempel på specialbranscher. Inom specialbranscherna är det vanligt att arbetsobjekten växlar ofta och arbetsuppdragen är korta. Om arbetsgivaren inte har ersatt dig för resekostnaderna till ett särskilt arbetsställe kan du dra av dem vid beskattningen.

Arbetsförhållandena är det väsentliga

Huruvida arbetet görs i en specialbransch avgörs inte utifrån yrkesbenämningen, utan arbetsförhållandena är det väsentliga. Exempelvis kan el- och rörmontörer arbeta inom en specialbransch eller utföra rörligt arbete.

Om en byggmästare arbetar en dag i veckan på byggfirmans kontor och de övriga dagarna på byggplatser är kontoret hans egentliga arbetsplats. Bestämmelserna för specialbranscher tillämpas inte på hans resekostnader. Om en timmerman däremot varje dag startar hemifrån till olika byggplatser tillämpas bestämmelserna för specialbranscher på hans arbetsresor.

Exempel 1: En byggnadsarbetare kör dagligen till byggarbetsplatsen via lagret där hen hämtar byggmaterial. Lagret utgör inte en egentlig arbetsplats för byggnadsarbetaren eftersom hen inte arbetar där.

Exempel 3: En byggnadsarbetare kör varje morgon till sin arbetsgivares verksamhetsställe och fortsätter därifrån med arbetsgivarens paketbil. Eftersom byggnadsarbetaren inte arbetar på sin arbetsgivares verksamhetsställe, utgör det inte någon egentlig arbetsplats för byggnadsarbetaren trots att hen dagligen hämtar arbetsgivarens paketbil därifrån.

Arbete inom en specialbransch förknippas med tidsgränser

Inom specialbranscher arbetar man tillfälligt på ett särskilt arbetsställe. Tillfälligt arbete på en och samma arbetsplats kan pågå i högst tre år. 

Läs mer om arbete inom specialbranscer

Dagliga resor

Resorna hemifrån eller från en bostad på arbetsorten till växlande arbetsobjekt

Du kan dra av kostnaderna för reser hemifrån eller från en bostad på arbetsorten till ett särskilt arbetsställe som kostnader för inkomstens förvärvande. Avdraget får göras enligt kostnaderna för det fortskaffningsmedel som du har använt.

Deklarera kostnaderna för dessa resor i punkten Resekostnader – Resor inom specialbranscher.

Så här deklarerar du resor inom specialbranscher i MinSkatt

Om du emellertid också har en egentlig arbetsplats, kan bestämmelserna om specialbranscher inte tillämpas på dina resor.

Exempel 3:  s.k. specialbransch. Timmermannen Antti åker med egen bil direkt hemifrån till byggplatsen och därifrån hem tillbaka. Byggplatserna och resorna varierar. Antti får avdra resorna som resor inom specialbranscher till den del arbetsgivaren inte ersätter resekostnaderna. Antti får göra avdraget enligt kostnaderna för användning av egen bil 0,30 e/km.

Exempel 4: egentlig arbetsplats, bestämmelserna för specialbranscher tillämpas inte. Byggplatschefen Pekka åker på morgonen till byggfirmans kontor. Därifrån åker han under dagen till byggplatsen och därefter tillbaka till kontoret. Även dessa resor gör Pekka med egen bil. Från kontoret åker han tillbaka hem. Pekka skulle ha kunnat åka hemifrån till kontoret även med buss. Därför får han avdra kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen bara enligt det billigaste kollektivtrafikmedlet som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Resorna från kontoret till byggplatsen och tillbaka får Pekka avdra som kostnader för inkomstens förvärvande, ifall arbetsgivaren inte ersätter dem. Dessa resor får Pekka avdra enligt kostnaderna för användning av egen bil. Avdraget är 0,30 e/km.

När det gäller dagliga resor ska följande redogöras för på begäran:

  • varifrån och vart arbetsresorna har företagits
  • hur långa resorna har varit (km)
  • hur ofta man färdats till de olika arbetsställena.

Veckoslutsresor

Om du arbetar tillfälligt på annan ort påverkar familjeförhållandena inte resekostnadsavdraget. Tillfälligt arbete på en och samma arbetsplats kan pågå i högst tre år. Tillfälligt arbete betyder inte arbete i en tidsbunden anställning.

Resor hem under arbetskommendering

Du kan dra av dina veckoslutsresor som du under arbetskommenderingen gjort hem till familjen enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Kollektivtrafiken är det billigaste alternativet, om du hinner hem till veckoslutet med kollektiva trafikmedel.

Om din arbetsgivare ersätter resekostnaderna för en veckoslutsresa betraktas ersättningen som lön. Då får du avdra resekostnaderna enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Deklarera kostnaderna för hemresor  i punkten Resekostnader – Resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Resor hem ifall arbetskommenderingen avbryts

En arbetskommendering kan avbrytas t.ex. för den tid du har semester eller sjukledighet eller om arbetsgivaren inte ordnat inkvartering för veckosluten.

Om arbetskommenderingen på en annan ort avbryts kan du avdra kostnaderna för resorna hem som kostnader för inkomstens förvärvande, ifall din arbetsgivare inte har ersatt resorna. Avdraget får göras enligt det fortskaffningsmedel som du har använt för resorna.

Deklarera kostnaderna för dessa resor  i punkten Resekostnader – Veckoslutsresor.

Effekten av en andrabostad

Om du bor på samma ort som du arbetar på (i en bostad som arbetsgivaren eller du själv har anordnat) och det handlar om ett boende över tre år betraktas bostaden som en så kallad andrabostad.

Om du har familj kan du avdra kostnaderna för veckoslutsresor mellan andrabostaden och hemmet som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Deklarera kostnaderna för veckoslutsresor mellan andrabostaden och hemmet  i punkten Resekostnader – Veckoslutsresor.

I beskattningen anses du ha en familj om du är gift eller lever i registrerat partnerskap eller om du har en sambo med vilken du har eller har haft ett gemensamt barn.

Om du inte har familj kan du inte avdra kostnader för resor mellan andrabostaden och hemmet.

Läs mer om andrabostad 

Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor

Om du arbetar inom en specialbransch kan du i vissa situationer beviljas avdrag på basis av ökade levnadskostnader, till exempel på basis av extra måltidskostnader. Ta hjälp av följande frågor för att ta reda på om du har rätt till avdrag (svensk översättning publiceras senare). I skattedeklarationen ska du ange avdraget som utgifter för förvärvande av inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024