Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Resor med tjänstebil

Om du eller din familj använder en tjänstebil, dvs. en personbil- eller paketbil som arbetsgivaren ställt till förfogande, handlar det om en bilförmån. Bilförmånen beskattas som löneinkomst.

Bilförmånen kan vara en fri bilförmån eller en bruksförmån av bil. Fri bilförmån innebär att arbetsgivaren betalar alla kostnader för bilen. När du själv betalar åtminstone bränslekostnaderna handlar det om förmån att använda bilen. Kostnaderna ska vara sådana som betalas till någon annan än den egna arbetsgivaren.

Bilförmånens värde kan höjas vid verkställandet av löntagarens beskattning om de sammanlagda privata körningarna med bilen överskrider 18 000 km om året.

Resor hemifrån till arbetsplatsen

Även om du skulle köra en tjänstebil mellan hemmet och den egentliga arbetsplatsen får du i allmänhet bara avdra resekostnader enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Kollektivtrafik är i allmänhet det billigaste sättet att resa. Om tjänstebil är det billigaste fortskaffningsmedlet är avdraget för resekostnader 0,24 euro/km (förmån att använda bil) eller 0,21 euro/km (fri bilförmån).

Deklarera resorna hemifrån till arbetsplatsen

  • i punkten Resekostnader – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Resor mellan hemmet och den egentliga arbetsplatsen är privata körningar som betraktas som beskattningsbar bilförmån.

Exempel: Mika bor i Juva och arbetar i centrum av Varkaus. Mikas arbetsgivare har ställt till hans förfogande en tjänstebil med vilken han kör resorna mellan hemmet och arbetsplatsen. Mika yrkar på avdrag för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen enligt användningen av tjänstebilen. Den dagliga tur- och returresan mellan hemmet och arbetsplatsen är 75 km. Mika har deklarerat 4 537,50 euro i resekostnadsavdrag.

Det är möjligt att åka kollektivt mellan Juva och Varkaus och att köpa en månadsbiljett som kan användas för ett obegränsat antal resor i 30 dagar. Månadsbiljetten kostar 290,10 euro.

Under året har Mika en månad semester, och därför beräknas resekostnaderna för 11 månader. Mikas resekostnader uppgår till 11 mån x 290,10 e = 3 191,10 e.

Mikas privata körningar mellan hemmet och arbetsplatsen uppgår till sammanlagt 18 150 km (= 75 km x 22 dgr x 11 mån). Privatkörningarna är en bilförmån som beskattas som Mikas löneinkomst.

Resor till sekundär arbetsplats

Resekostnader hemifrån eller från den egentliga arbetsplatsen till sekundär arbetsplats

Om du har använt en tjänstebil enligt fri bilförmån beviljas du inget resekostnadsavdrag eftersom det inte uppkommer några resekostnader för dig. Arbetskörningar är inte heller skattepliktig bilförmån.

Om du bara har förmån att använda bilen (bruksförmån) får du resekostnadsavdrag ifall arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna skattefritt. Resekostnaderna avdras som kostnader för inkomstens förvärvande. År 2023 är avdraget 0,24 euro/km, om ingen annan utredning av kostnaderna lämnas.

Deklarera resorna med bruksförmånsbil

  • i punkten Resekostnader – Resor till sekundär arbetsplats.

Arbetskörningar är ingen skattepliktig bilförmån.

Kostnader för resor mellan inkvarteringsstället och den sekundära arbetsplatsen

Kostnader för resor mellan den sekundära arbetsplatsen och inkvarteringsstället kan avdras som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Avdraget ska göras enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Om tjänstebil är det billigaste fortskaffningsmedlet är avdraget för resekostnader 0,24 euro/km (förmån att använda bil) eller 0,21 euro/km (fri bilförmån).

Deklarera kostnaderna för resor mellan inkvarteringsstället och den sekundära arbetsplatsen

  • i punkten Resekostnader – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Dessa resor inräknas i de privata körningarna, dvs. de inverkar på beloppet av den beskattningsbara bilförmånen (naturaförmånen).

Resor till den särskilda arbetsplatsen

Om du har använt en tjänstebil enligt fri bilförmån beviljas du inget resekostnadsavdrag eftersom det inte uppkommer några resekostnader för dig. Arbetskörningar är inte heller skattepliktig bilförmån.

Om du bara har förmån att använda bilen får du resekostnadsavdrag ifall arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna skattefritt. Resekostnaderna avdras som kostnader för inkomstens förvärvande. År 2023 är avdraget 0,14 euro/km, om ingen annan utredning av kostnaderna lämnas.

Deklarera resorna till den särskilda arbetsplatsen med en bruksförmånsbil

  • i punkten Utgifter för inkomstens förvärvande från förvärvsinkomster (förutsatt att arbetsgivaren inte har ersatt resorna).

Arbetskörningar är ingen skattepliktig bilförmån.

En person med familj som har den stadigvarande arbetsplatsen på annan ort än hemmet och familjen

I beskattningen anses du ha en familj om du är gift eller lever i registrerat partnerskap eller om du har en sambo med vilken du har eller har haft ett gemensamt barn.

Kostnader för dagliga resor mellan arbetsplatsen och en bostad som finns på samma ort som du arbetar på får avdras som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Avdraget ska beräknas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Om tjänstebil är det billigaste fortskaffningsmedlet är avdraget för resekostnader 0,24 euro/km (förmån att använda bil) eller 0,21 euro/km (fri bilförmån).

Deklarera kostnaderna för resor på arbetsorten

  • i punkten Resekostnader – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Resorna är privata körningar som beaktas i beloppet av den beskattningsbara bilförmånen.

Kostnader för veckoslutsresor hem till familjen (i allmänhet en gång i veckan) får avdras enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Om du hinner hem till veckoslutet med kollektiva trafikmedel betraktas kostnaderna för kollektivtrafiken som det billigaste alternativet. Om tjänstebil är det billigaste fortskaffningsmedlet är avdraget för resekostnader 0,24 euro/km (förmån att använda bil) eller 0,21 euro/km (fri bilförmån).

Deklarera kostnaderna för resor hem till familjen

  • i punkten Resekostnader – Veckoslutsresor.

Veckoslutsresor är privata körningar som inverkar på beloppet av den beskattningsbara bilförmånen.

En person utan familj som har den stadigvarande arbetsplatsen på annan ort än hemmet

Kostnader för dagliga resor mellan arbetsplatsen och en bostad som finns på samma ort som du arbetar på får avdras som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Avdraget ska beräknas enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Om tjänstebil är det billigaste fortskaffningsmedlet är avdraget för resekostnader 0,24 euro/km (förmån att använda bil) eller 0,19 euro/km (fri bilförmån).

Deklarera kostnaderna för resor på arbetsorten

  • i punkten Resekostnader – Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Resorna är privata körningar som beaktas i beloppet av den beskattningsbara bilförmånen.

Om du inte har familj får du inte avdrag för veckoslutsresor mellan orten du arbetar på och det egentliga hemmet.

Tillfälligt arbete på annan ort än hemmet

Om du arbetar tillfälligt på annan ort på ett särskilt arbetsställe påverkar familjeförhållandena inte resekostnadsavdraget.

Resor hem under arbetskommendering

Du kan dra av dina veckoslutsresor som du under arbetskommenderingen gjort hem till familjen enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Om du hinner hem till veckoslutet med kollektiva trafikmedel ska du deklarera resekostnaderna enligt kollektivtrafiken. Om tjänstebil är det billigaste fortskaffningsmedlet är avdraget för resekostnader 0,24 euro/km (förmån att använda bil) eller 0,21 euro/km (fri bilförmån).

Deklarera kostnaderna för hemresor

  • i punkten Resekostnader – Veckoslutsresor.

Resorna är privata körningar som beaktas i beloppet av den beskattningsbara bilförmånen.

Resor hem ifall arbetskommenderingen avbryts

En arbetskommendering kan avbrytas t.ex. för den tid du har semester eller sjukledighet eller om arbetsgivaren inte ordnat inkvartering för veckosluten.

Om en arbetskommendering på en annan ort avbryts är resorna hem arbetsresor. För dessa resor kan du inte avdra kostnaderna, ifall du har fri bilförmån. För resor med bruksförmånsbil kan du avdra 0,14 euro/km år 2023 som kostnader för inkomstens förvärvande, förutsatt att arbetsgivaren inte har ersatt kostnaderna.

Deklarera kostnaderna för hemresor med bruksförmånsbil

  • i punkten Resekostnader – Veckoslutsresor.

Resorna betraktas inte som privata körningar och därför beaktas de inte heller i beloppet av den beskattningsbara bilförmånen.

Läs mer om bilförmån (se kapitel 7 i anvisningen)

Läs mer om särskilt arbetsställe och sekundär arbetsplats (se kapitel 8 och 9 i anvisningen)

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024