Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Arvsskattedeklaration – arvlåtaren bodde utomlands (3620r)

Med denna blankett lämnar en arvtagare eller testamentstagare en arvskattedeklarationen i följande situationer:

  • arvlåtaren bodde utomlands på sin dödsdag
  • både arvlåtaren och arvtagaren bodde utomlands och arvet som erhållits genom arv eller testamente omfattar fast egendom i Finland.

Arvsskattedeklarationen måste lämnas även om Finland enligt arvskatteavtalet inte har någon rätt att beskatta arvet.

Arvskattedeklarationen ska lämnas inom 3 månader från arvlåtarens dödsdag. Deklarationen ska lämnas även om arvskiftet ännu inte förrättats.

Fyll i en arvskattedeklarationen i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Om du inte kan deklarera i MinSkatt, fyll i och skriv ut en arvskattedeklarationsblankett.

I Finland ska du skicka deklarationen till adressen:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Utanför Finland ska du skicka arvskattedeklaration till adressen:
Finnish Tax Administration – Skatteförvaltningen
Inheritance and Gift Tax (Arvs- och gåvobeskattning)
PO Box 760
FI-00052 SKATT