Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

6 Skattedeklaration – samfällda förmåner, statliga inrättningar, utländska dödsbon m.m. (3068r)

Denna skattedeklarationsblankett är avsedd för

  • samfällda skogar, väglag, delägarlag (fiskelag och skifteslag) och andra samfällda förmåner
  • försäkringskassor, arbetslöshetskassor och arbetspensionskassor 
  • hypoteksföreningar, konkursbon och utländska dödsbon 
  • staten och dess inrättningar.

Blanketten används också av övriga bokföringsskyldiga samfund som inte kan använda deklarationsblankett 4, 6B, 6C eller 6U.

Kommunerna och samkommunerna, församlingarna och övriga registrerade religionssamfund, studentkårerna och -nationerna, yrkeshögskolorna och universiteten ska använda deklarationsblankett 6C.

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Det går också att lämna skattedeklarationen som en fil i webbtjänsten Ilmoitin.fi. Du kan skapa filen i ert ekonomiprogram om det har denna funktion.

Läs mer om elektroniska skattedeklarationer

När får man använda en pappersblankett?

Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett behöver du inte ansöka om ett särskilt tillstånd eller uppge orsaken på förhand. Men i samband med en skattekontroll kan Skatteförvaltningen fråga varför ansökan lämnades in på papper.

Skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Observera följande när du fyller i skattedeklarationen: 

  • Om du tänker skicka skattedeklarationen med posten, lönar det sig att fylla i blanketten på dator innan du skriver ut den. Det är viktigt att uppgifterna fylls i tydligt eftersom blanketterna läses maskinellt. 
  • Man behöver inte längre specificera i skattedeklarationen hur den beskattningsbara inkomsten fördelas enligt de olika skattesatserna. 
  • Blanketterna 7A och 2C används inte som bilaga till skattedeklaration 6. 
  • Använd bilaga 62 för att deklarera avskrivningar, reserveringar och upp- och nedskrivningar för skattepliktig verksamhet. Lämna uppgifterna om alla förvärvskällor på samma blankett. 
  • Bifoga alltid en kopia av räkenskapsperiodens resultaträkning och balansräkning som upprättats enligt bokföringslagen.

Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2024