Fastighetsbeskattning, deklarationsdel (3743r)

Kunder som har fastighetsuppgifter att deklarera har fått en deklarationsdel i samband med fastighetsbeskattningsbeslutet. Fastighetsuppgifterna ska korrigeras på denna blankett. Vid behov kan du skriva ut tilläggsblanketter här. Deklarationsdelen behöver inte återsändas om du inte begär om korrigering.

Använd e-tjänster

Korrigera fastighetsuppgifter på nätet (skatt.fi/fastighetsuppgifter)

Nyckelord: