Fastighetsbeskattning, deklarationsdel (3743r)

Fastighetsuppgifter för 2019 eller tidigare år kan inte uppges med denna blankett.

Begäran om omprövning av fastighetsskatt (blankett 3353r). Begäran om omprövning kan också formuleras fritt.

Använd e-tjänster

Du kan korrigera eller komplettera fastighetastighetsuppgifter för 2020 i MinSkatt på våren 2020.