Fastighetsskattedeklaration (3743r)

Med denna blankett kan du komplettera eller korrigera fastighetsuppgifterna för fastighetsbeskattningen.

Se anvisningarna om fastighetsskatt

Deklarera i MinSkatt

Så här deklarerar och korrigerar du fastighetsuppgifter i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT