Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här betalar du fastighetsskatt

Fastighetsskatten för 2024 betalar den som äger fastigheten den 1 januari 2024.

Om du korrigerade fastighetsuppgifterna på våren ska du vänta på ett nytt beslut innan du betalar skatten. Förfallodagarna för och skattebeloppet av fastighetsskatten kan ändras från det ursprungliga. Du får ett nytt beslut senast före utgången av oktober. Det nya beslutet kan alltså komma efter den ursprungliga förfallodagen.

Du kan betala fastighetsskatten på olika sätt

Du kan betala fastighetsskatten på olika sätt:

Beställ en e-faktura. E-fakturan är det lättaste sättet att betala fastighetsskatten. När du beställer e-fakturan senast två veckor före förfallodagen hinner du betala skatten med en e-faktura. Om du har beställt e-fakturan redan tidigare från Skatteförvaltningen, får du e-fakturan till din nätbank cirka två månader före förfallodagen. Läs mer om e-fakturan.

Betala via MinSkatt. Då överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Beloppet dras från ditt konto på betalningsdagen.

Betala i nätbanken. För det behöver du de rätta betalningsuppgifterna som du hittar i MinSkatt och på giroblanketten i slutet av fastighetsbeskattningsbeslutet. För att betala behöver du beloppet av fastighetsskatten, förfallodagen, Skatteförvaltningens kontonummer och ditt personliga referensnummer.

Privatpersoner kan också använda direktbetalning. Direktbetalningen är avsedd för de kunder som inte använder nätbanken. Samfund kan använda nätfaktura för betalning av fastighetsskatten.

Betalningsuppgifter

Du kan kontrollera uppgifterna som behövs för att betala fastighetsskatten på den giroblankett som finns i slutet av fastighetsbeskattningsbeslutet. Om du inte fått beslutet på papper per post eller inte hittar beslutet kan du kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt:

  • På ingångssidan i MinSkatt ska du i punkten Betalningssituation välja länken Betalning av skatter.
  • Alternativt kan du också kontrollera betalningsuppgifterna på giroblanketten i slutet av fastighetsbeskattningsbeslutet i pdf-format. Välj först i MinSkatt fliken Kontakt och sedan länken Öppna besluten och breven.

Du kan betala fastighetsskatten på en gång eller i flera rater

Om din fastighetsskatt är 170 euro eller mer delas betalningen automatiskt i två rater. Du kan ändå betala hela fastighetsskattebeloppet på en gång om du vill. Kom ihåg att använda ditt personliga referensnummer för fastighetsskatt.

Du kan också betala fastighetsskatten i flera rater bara du har betalat fastighetsskattebeloppet i sin helhet senast på förfallodagen. Betala raterna antingen i MinSkatt eller i din nätbank som kontoöverföringar. Använd ditt referensnummer för fastighetsskatt vid varje betalning. Läs anvisningen om hur du kontrollerar det resterande saldot i MinSkatt.

Förfallodagarna för fastighetsskatt år 2024

Fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför har kunderna olika förfallodagar för fastighetsskatten. Kontrollera dina förfallodagar i MinSkatt eller i fastighetsbeskattningsbeslutet.

Förfallodagarna för de flesta fastighetsägare infaller i augusti och oktober eller i september och november. Fastighetsbeskattningen slutförs senast den 31 oktober för alla, och förfallodagarna infaller senast i december och februari.

Förfallodagarna för fastighetsskatten 2024.
Månaden då fastighetsbeskattningen slutförs Förfallodagen för den första fastighetsskatteraten Förfallodagen för den andra fastighetsskatteraten
Maj (endast företag och organisationer) 8.7.2024 6.9.2024
Juni 6.8.2024 7.10.2024
Juli 6.9.2024 6.11.2024
Augusti 7.10.2024 9.12.2024
September 6.11.2024 7.1.2025
Oktober 9.12.2024 6.2.2025

Om du betalar fastighetsskatten för sent

Om du betalar fastighetsskatten efter förfallodagen måste du också betala dröjsmålsränta. Betala dröjsmålsräntan samtidigt som du betalar den egentliga skatten. Dröjsmålsräntan är 11 % år 2024.

Efter förfallodagen är det lättast att betala skatten i MinSkatt. Där innehåller summan färdigt räntebeloppet. Det andra alternativet är att betala skatten i din nätbank. Kontrollera då den rätta summan inklusive räntan i MinSkatt eller räkna ut räntebeloppet själv med ränteräknaren.

Du får en påminnelse om en obetalad fastighetsskatt i sammandraget. Om du inte kan betala skatten senast på den förfallodag som nämns i sammandraget kan du ansöka om betalningsarrangemang hos Skatteförvaltningen. Med hjälp av ett betalningsarrangemang får du mer betalningstid och mindre betalningsrater. Läs anvisningarna till att ansöka om betalningsarrangemang.

Vanliga frågor om att betala fastighetsskatt

Betala fastighetsskatten på nytt. Inbetalningen återbetalades exempelvis för att du hade använt ett kontonummer som inte längre finns eller ett gammalt betalningsunderlag i din nätbank. Kontrollera uppdaterade konto- och referensnummer i slutet av fastighetsbeskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Om förfallodagen för fastighetsskatten redan passerat ska du utöver skatten också betala dröjsmålsränta. Betala den samtidigt med den egentliga skatten. Läs anvisningarna om att betala för sent.

Om du av misstag har betalat den första raten av skatten två gånger använder vi den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat som du har betalat två gånger återbetalar vi den överflödiga prestationen på ditt bankkonto. Om du har andra skatter som förfallit till betalning eller skulder i utsökning, använder vi din betalning till dem först.

Ja, det kan du. Du ska visserligen komma ihåg att använda din makas eller makes personliga referensnummer för fastighetsskatt för att betalningen ska riktas till hens fastighetsskatt. Referensnumret och de övriga betalningsuppgifterna finns i slutet av fastighetsbeskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Om skattebeloppet är mindre i det nya beslutet:

Återbetalar vi det överbetalade beloppet på ditt bankkonto om du inte har andra skatter obetalade eller skulder i utsökning.

Om skattebeloppet är större i det nya beslutet:

Ska du betala den återstående delen senast på förfallodagen. Använd ditt eget referensnummer för fastighetsskatt.

Servicenummer

  • Betalning av fastighetsskatt och betalningsuppgifter: 029 497 027
  • Beloppet av fastighetsskatt och allmänt om fastighetsbeskattningen: 029 497 021
Sidan har senast uppdaterats 2.5.2024