Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här drar du av ökade levnadskostnader inom specialbranscher

Arbetar du inom en specialbransch, dvs. inom bygg-, anläggnings- eller skogsbranschen och ditt arbetsställe byts ofta? Svara på frågorna genom att välja det alternativ som motsvarar din situation. Du får reda på om du kan göra ett schablonmässigt avdrag på basis av ökade levnadskostnader, dvs. till exempel på basis av extra måltidskostnader. Du får också reda på hur stort schablonmässigt avdrag som du kan göra.

Med schablonmässigt avdrag avses ett avdrag som du kan göra när du har extra kostnader men inte kan utreda deras verkliga belopp. Ett sådant avdrag är till exempel ett avdrag som enbart gäller specialbranscher och som motsvarar måltidsersättningsbeloppet.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2024