Skattedeklaration – Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på vissa bränslen (1370r)

Med blanketten inlämnar godkända upplagshavare, registrerade mottagare, oregistrerade skattskyldiga, registrerade användare av naturgas, innehavare av naturgasnät eller registrerade användare av bränntorv och tallolja skattedeklaration för punktskatt på vissa bränslen och försörjningsberedskapsavgift.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

 

Nyckelord: