Skattedeklaration - Avfallsskatt (1427r)

Med blanketten inlämnar huvudmän för avstjälpningsplatser skattedeklaration för avfallsskatt.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: