Skattedeklaration av en godkänd upplagshavare – Punktskatt på flytande bränslen och försörjningsberedskapsavgift (1405)

Med blanketten inlämnar godkända upplagshavare skattedeklaration för punktskatt på flytande bränslen och försörjningsberedskapsavgift.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: