Skattedeklaration för elström (1373r)

Med blanketten inlämnar elproducent, småskalig elproducent, elnätsinnehavare, godkänd upplagshavare, elimportör, mottagare av elström som överförts från ett annat EU-land eller annan skattskyldig skattedeklaration för punktskatt på elström och försörjningsberedskapsavgift.