Skattedeklaration – Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på elström - Elproducent / annan än nätinnehavare (1373r)

Med blanketten inlämnar elproducenter, andra än nätinnehavare eller småskaliga producenter skattedeklaration för punktskatt på elström och försörjningsberedskapsavgift.

Använd e-tjänster

Om du lämnar in skattedeklarationen på pappersblankett ska du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
punktbeskattning
PB 20
00052 SKATT

Nyckelord: