Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Näringsidkare – ansök om återbäring av moms på förvärv du gjort i ett annat land

Du kan återbäras den moms som ingår i inköpspriset på varor eller tjänster som återbäring

  • om ditt företag är momsregistrerat
  • om du skaffar varor eller tjänster från utlandet för din momspliktiga affärsverksamhet
  • om ditt företag inte är momsskyldigt i det land där varorna eller tjänsterna har köpts.

Du kan också få tillbaka den moms som du har betalat i samband med varuimporten.

Även ett utländskt företag kan under vissa förutsättningar få återbäring av den moms som ingår i inköpspriset på en vara eller tjänst som företaget köpt i Finland.

Finländsk näringsidkare – så här ansöker du om återbäring från ett annat land

Du kan i MinSkatt ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land. Du behöver fakturor och andra verifikationer på de varor och tjänster för vilka du ansöker om momsåterbäring.

Gå till MinSkatt

Så här ansöker du i MinSkatt om momsåterbäring från ett annat EU-land

Så här bifogar du fakturor och importdokument till din ansökan som fil

Läs närmare om hur du kan ansöka om momsåterbäring från övriga EU-länder

Du kan ansöka om återbäring även från vissa länder utanför EU. Ta kontakt med skattemyndigheten i återbäringslandet och fråga efter noggrannare anvisningar om återbäringsförfarandet. 

Arbetar du i utlandet som näringsidkare? Så här ansöker du om återbäring från Finland 

Om ditt företag är verksamt i ett annat EU-land ska du göra så här

Ansök om momsåterbäring i e-tjänsten för ditt eget lands skattemyndighet.

Mer information:

Om ditt företag är verksamt utanför EU ska du göra så här

Du kan få tillbaka den moms som ingår i inköpspriset på varor och tjänster som du köpt i Finland om

  • ditt företag inte är momsskyldigt för försäljningen i Finland
  • ditt företaget inte har ett fast driftställe i Finland.

När ditt företag är etablerat utanför EU ska du ansöka om återbäring på pappersblanketten 9550r. Blanketten med tillhörande blankettanvisning hittar du på blankettsidan.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2019