Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vad är mervärdesskatt?

Mervärdesskatt (moms) är en konsumtionsskatt som betalas på nästan alla varor och tjänster. När ett företag säljer varor eller tjänster lägger det till momsen på försäljningspriset av den fakturerade varan eller tjänsten. I praktiken betalar alltså konsumenten momsen som en del av priset på produkten eller tjänsten. 

Vem är momsskyldig?  

När företaget inleder sin rörelseverksamhet ska det registrera sig som momsskyldigt. I vissa fall kan man också frivilligt ansöka om registrering, exempelvis om företagsverksamheten bedrivs i liten skala eller om affärsverksamheten är momsfri. 

I momsbeskattningen är i allmänhet säljaren skattskyldig, vilket betyder att säljaren ansvarar för att betala och deklarera skatten till Skatteförvaltningen. I vissa fall tillämpas omvänd skattskyldighet, vilket betyder att köparen deklarerar och betalar momsen på säljarens vägnar. Vi inhemsk handel tillämpas den omvända momsskyldigheten bland annat inom byggbranschen och skrothandeln. 

Momsskyldigheten upphör när företaget lägger ned sin verksamhet.

Företaget deklarerar och betalar momsen

När företaget säljer varor eller tjänster lägger det till momsen på försäljningspriset för den fakturerade produkten. Därefter deklarerar och betalar företaget regelbundet momsbeloppet till Skatteförvaltningen enligt företagets skatteperiod. 

Företaget får dra av momsen på inköpen

När företaget köper en produkt eller en tjänst av en annan momsskyldig kan det dra av den moms som ingått i inköpen från momsen som ingått i försäljningarna om varan har anskaffats för momspliktig rörelseverksamhet. Moms får dock inte dras av för varor och tjänster som företaget köpt för eget bruk eller för personalens privata bruk.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2022