Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Deklarera och betala moms

Deklarera och betala mervärdesskatten (moms) i MinSkatt. Lämna momsdeklarationen för varje skatteperiod även om ditt företag inte har haft någon momspliktig verksamhet under skatteperioden. Det är inte möjligt att få tilläggstid för momsdeklarationen.

Logga in i MinSkatt

Så här fyller du i momsdeklarationen

Så här betalar du moms eller kontrollerar referens- och kontonumret

Så här korrigerar du deklarationen om du upptäcker fel 

Återbäring av moms – negativ moms

Du kan också lämna uppgifterna via API-gränssnittet eller i tjänsten Ilmoitin.fi.

Du får endast i undantagsfall använda en pappersblankett. Nere på sidan finns en länk för dem som deklarerar på en pappersblankett.

När ska jag deklarera och betala?

Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

När deklarerar och betalar jag moms
Företagets skatteperiod Deklarations- och betalningsdag

Månad

Deklarera och betala momsen varje månad. Deklarations- och betalningsdagen är den 12 i den andra månaden efter månaden i fråga.

Exempel: Deklarera och betala momsen för mars senast 12.5.

Kvartal

Deklarera och betala momsen med tre månaders mellanrum.

  • Januari-mars (första kvartalet) senast 12.5. 
  • April-juni (andra kvartalet) senast 12.8. 
  • Juli-september (tredje kvartalet) senast 12.11. 
  • Oktober-december (fjärde kvartalet) senast 12.2.

År

Deklarera och betala moms en gång om året. Deklarations- och betalningsdagen är alltid före utgången av februari följande år.

Exempel: Deklarera och betala momsen för 2023 senast 29.2.2024.

Hur bestäms skatteperioden?

Fick du ett uppmaningsbrev eller ett beslut om beskattning enligt uppskattning?

Du får ett uppmaningsbrev från Skatteförvaltningen om du inte har lämnat momsdeklarationen inom utsatt tid. Uppmaningen innehåller en uppskattning av skattebeloppet. Om ditt företag är infört i momsregistret ska deklarationen lämnas för varje skatteperiod även om det inte bedrivits någon momspliktig verksamhet.

Lämna den uteblivna momsdeklarationen genast när du fått uppmaningen. När du lämnar momsdeklarationen påförs skatten inte enligt uppskattning. Om du inte lämnar deklarationen, uppskattar vi momsen och påför en skatteförhöjning för ditt företag. I en sådan situation får du ett beslut om påförande av skatt enligt uppskattning.

Du behöver inte begära omprövning av beslutet eller kontakta Skatteförvaltningen. När du lämnar den momsdeklaration som saknas kan vi avlyfta beskattningen enligt uppskattning och skatteförhöjningen.

Läs mer om beskattning enligt uppskattning

Var du sen med att deklarera eller betala?

Om du lämnar momsuppgifterna för sent måste du betala en förseningsavgift. Mer information om förseningsavgiften

Om du betalar momsen först efter förfallodagen måste du utöver skatt också betala dröjsmålsränta. Räntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 11 % år 2024. Kontrollera det belopp som ska betalas och dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Om du inte kan betala skatten i tid kan du ansöka om ett betalningsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter.

Annat som anknyter till detta

Sammandrag av skattebetalningsläget

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024